Logga in
Logga in

Vi reparerar bron över Örsundaån i Heby

Från den 1 april ska vi reparera bron i centrala Heby. Av säkerhetsskäl kommer bron att vara avstängd för trafik under hela arbetet. Vi räknar med att vara klara i slutet på juni 2024.

Bron längs Centralgatan, väg 858, i Heby byggdes på 1930-talet och behöver repareras med jämna mellanrum. Nu är det dags för ett större reparationsarbete som kan påverka dig som brukar ta dig över bron eftersom vi måste stänga den för trafik under arbetet. När vi klara står en upprustad bro som är fortsatt trygg och säker för dig som trafikant.

Detta ska vi göra

Vi ska byta kantbalkarna på bron som sitter längst ut på brons långsidor. Den övre delen på bron som kallas för tätskikt ska bytas ut och vi kommer att lägga ny asfalt. Brons räcken byts ut mot nya.

Trafiken leds om via Storgatan

Eftersom vi tar upp delar av vägen uppe på bron kommer ingen trafik att kunna köra där. Det betyder att du som vanligtvis kör över bron under får tiden köra via Storgatan istället. Vi stänger av bron 1 april och den öppnar igen i slutet på juni.

Trafiken leds om via storgatan.

När vi arbetar kan det bullra en del

Delar av arbetet innebär att det kan förekomma en del bullrande ljud. Det kan upplevas som störande för de som bor i närheten. Vi är noga med att bullret håller sig inom de riktvärden som finns och vi arbetar endast dagtid. Vi strävar efter att störa så lite som möjligt. Tack för ditt tålamod!