Logga in
Logga in

Hur firar du cykelns dag?

Vi firar genom att lyfta fram våra satsningar på cykelvägar i länet. De gör att du kan ta dig dit du ska, på ett sätt som är bra för både dig och miljön. Den 3 juni är cykelns dag.

Vi ansvarar för statliga gång- och cykelvägar

Långtur, snabb färd till jobbet eller kanske en trivselutflykt till badplatsen? Det finns många anledningar att ta sig fram med cykel. De gång- och cykelvägar som finns där du bor består troligen av både statliga och kommunala gång- och cykelvägar (gc-vägar). Det statliga gång- och cykelvägnätet ansvarar Trafikverket för. Det är vi som underhåller, städar och ser till att gång- och cykelvägarna är säkra att använda. Kommunerna gör detsamma för sina gc-vägar.

Längs det statliga vägnätet finns ungefär 3 900 kilometer gång- och cykelväg. Vi jobbar för att skapa fler vägar där du kan ta cykeln, smidigt och säkert. Förra året, 2023 byggde vi totalt 48 km ny cykelväg i Sverige. Vi fortsätter bygga nya cykelvägar över hela landet och flera av dem i Uppsala län.

Vi på Trafikverket jobbar för att flera ska kunna ta cykeln, ett grönt transportalternativ som är bra för miljön och hälsan.

Billigt, grönt och effektivt

Frisk luft, sol och vardagsmotion för individen, men även samhällsekonomiskt finns vinster att göra. Cykeln är ett billigt, grönt och effektivt transportmedel. Ett ökat cyklande skapar mer attraktiva och hållbara tätorter och det är viktigt för att nå FN:s globala mål om god hälsa och hållbara städer.

Cykelvägar och cykelstråk i Uppsala län

Det här är ett urval av vad vi arbetar med just nu längs cykelvägnätet i Uppsala län.

Säkerhet på cykel