Logga in
Logga in

Nu startar arbetet för öppnande av del av Västra länken

Trafikverket startar arbetet mellan Tegsrondellen och Böleängsrondellen på Västra länken i Umeå för att möjliggöra att sträckan kan öppnas för trafik innan årsskiftet.

Detta förutsätter att vädret inte gör det omöjligt att genomföra arbetet.

Arbetena innebär i huvudsak att mitträcket demonteras och att ytterligare ett beläggningslager läggs på nästan hela sträckan. Kompletterande justeringar av beläggningen vid de tre broarna på sträckan kommer också att utföras då det redan nu och utan trafikbelastning, finns sättningar i anslutning till dem. Efter beläggningsarbetet ska efterarbeten utföras, till exempel komplettering av stödremsor och väglinjemålning.

Monteringen av det nya mitträcket utförs under 2024 då också höjderna på sidoräckena kommer att justeras till de rätta nivåerna.

Om vi nu lyckas att göra alla åtgärder innan kylan kommer, så släpps trafiken på mellan Tegsrondellen och Böleängsrondellen innan årsskiftet men inte med avsedd hastighet, utan med maximalt 80 km/h fram till dess att mitträcket återmonterats och sidoräckenas höjder justerats. Det kommer att bli en del begränsningar i framkomligheten när dessa arbeten utförs 2024.

 

Information om projektet:
Umeåprojektet, Västra länken