Logga in
Logga in

Nu börjar vi bygga trafikplatsen i Sikeå

Nu börjar Trafikverket att bygga en trafikplats i korsningen mellan E4 och väg 651/667 i Sikeå. Syftet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

- Vi kommer att bygga en planskild korsning, där även gång- och cykeltrafiken kommer att rymmas, mellan E4 och vägarna 651 och 667. Utöver det kommer vi att underlätta för pendlare och kollektivtrafiken med ny busshållplats och en pendlarparkering, säger Anneli Lindberg, projektledare vid Trafikverket.

Korsningen mellan E4 och väg 651/667 i Sikeå är problematisk i nuläget och olyckstillbud uppstår. Vi planerar därför att bygga en planskild trafikplats på väg E4 vid korsning med anslutande väg 667 mot Sikeå och väg 651 mot Robertsfors. En planskild trafikplats innebär ökad trafiksäkerhet, och framkomlighet, både för både trafik på E4 och den lokala trafiken.

- Arbetet startar i början av april då vi börjar med pendlarparkeringen och busshållplatsen. När det arbetet är klart kommer vi att flytta logen Tövalite dit, vilket känns kul. Under sommaren kommer sedan ramperna på den östra sidan av E4 att byggas och trafiken kommer då att flyttas dit under tiden för arbetet med själva bron, säger Anneli Lindberg, projektledare vid Trafikverket.

Projektet beräknas vara klart tidigast hösten 2024.