Logga in
Logga in

Ny gång- och cykelväg mellan Lycksele och Betseledammen invigd

Den nya gång- och cykelvägen längs E12, mellan Lugnet i Lycksele och Betseledammen är färdig. Den invigdes med en tipspromenad och ett mysterium för barn att lösa.

Den nya gång- och cykelvägen mellan Norrlunda och Betseledammen är belyst och 2,6 km lång. Vi har även byggt trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs sträckan i form av två busshållplatser i vardera riktning i Norrlunda, samt en passage över E12 och en passage vid utfarten vid Lugnet. De oskyddade trafikanterna leds in på det befintliga gång- och cykelvägnätet i Lycksele vid kyrkogården.

Tipstävlingen är nu avslutad och vinnarna kommer att meddelas. Vi på Trafikverket vill särskilt tacka de barn som löste Vägmärkestjuvens mysterium. Tack!

Vi vill även passa på att att tacka för visad hänsyn under byggtiden.

Information om projektet:
E12, Norrlunda-Betseledammen, gång- och cykelväg