Logga in
Logga in

Tillfällig gångväg har öppnat i Sikeå

Den 7 november öppnade vi en tillfällig gångväg mellan Sikeå och samordningsparkeringen på andra sidan E4, i samband med bygget av den nya trafikplatsen.

Den tidigare passagen över E4, via väg 667, är stängd eftersom en ny bro byggs i den kommande trafikplatsen. Där är det inte tillåtet att passera.

Den tillfälliga gångvägen går via ”Drömvallen”, passerar över E4 och följer rampen mot Robertsfors, innanför där skyddsbarriärerna är utplacerade. Karta över gångvägen (pdf) Gångvägen är rödmarkerad.

Den nya trafikplatsen kommer att få en gång- och cykelväg. När den är färdigbyggd hösten 2024 hänvisas gång- och cykeltrafikanterna dit.

Kontakt

Anneli Lindberg

Telefon: +46 10-123 93 55