Logga in
Logga in

Nu bygger vi hindret som bara påverkar fartsyndaren

Måndag den 29 augusti börjar vi bygga ett nytt farthinder på Bergsgatan i Sundsvall som bara påverkar den som kör för fort. Räkna med vissa trafikstörningar under byggtiden.

Vi kommer att bygga farthindret i korsningen mellan Bergsgatan och Fredsgatan. Vi sätter spaden i marken måndag den 29 augusti och beräknar att vara färdiga ungefär två veckor senare.

Det handlar om fyra hinder som ska grävas ner och monteras i vägbanan. Under hela byggtiden kommer vi att ha minst ett körfält i vardera körriktningen öppet, men tidvis får trafikanterna samsas på två av de totalt fyra körbanorna.

– Under vissa perioder kan det innebära köer förbi arbetsområdet, säger Kristofer Engstrand, projektledare på Trafikverket.

Viss arbeten kan komma att utföras utanför kontorstid.

Hindret består av en sorts fallucka i körbanan. Luckan öppnas i framkant om fordonet kör mer än de tillåtna 40 kilometrarna i timmen. Till skillnad från traditionella farthinder påverkar alltså det här hindret bara de som kör för fort.

– Falluckan är några centimeter djup. Om du kör för fort dunsar det till – det känns ungefär som att köra på en kant, säger Linnéa Westerlund, projektingenjör på Trafikverket.