Logga in
Logga in

E4 söder om Birsta - begränsad framkomlighet

Underhållsarbeten på bro över Norra vägen begränsar tillfälligt framkomligheten på E4 söder om Birsta. Höger fil i båda körriktningarna är avstängd med sänkt hastighet från söndag den 22 maj till senast tisdag 31 maj.

-  Vi har en skada på bron över Norra vägen i höjd med Färsta som vi behöver åtgärda nu innan vi ska asfaltera E4. Arbetet innebär att vi behöver använda oss av de högra körfälten i norrgående och södergående riktning. Under söndag kväll den 22 maj planerar vi att avgränsa körfälten med betongfundament några hundra meter före och efter bron, berättar projektledare Per Fläckman. 

- Trafiken begränsas till ett körfält i varje körriktning och hastigheten kommer att sänkas till 70 km/h förbi arbetsområdet. Vi bedömer att vi är klara med arbetena senast tisdag den 31 maj. Ta det lugnt förbi arbetsområdet, uppmanar Per. 

När bron är åtgärdad ska vi asfaltera E4 mellan Skönsberg och Torsboda. Sträckan är cirka 21 kilometer lång och arbetet kommer att ta flera veckor. För att minimera störningarna för trafiken kommer arbetet att utföras mellan klockan 20.00 och 06.00. 

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför underhåller vi våra vägar och broar kontinuerligt.

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram när vi utför arbeten. Vi hoppas att du har överseende med det och respekterar alla tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som trafikant så långt det går. 

Tack för att du visar hänsyn!

Kontakt

Per Fläckman

Telefon: +46 10-123 53 24