Logga in
Logga in

Trafikutredning Alnön

”Förbindelsen till och från Alnön klarar en ökad inflyttning, men risk för längre restider vissa tider kvarstår”. Det framgår av den trafikutredning som Trafikverket gjort tillsammans med Sundsvalls kommun.

Utredningen visar att förbindelsen till och från Alnön utifrån dagens kapacitet i trafiksystemet, klarar en utökad folkmängd på Alnön upp till 1000 personer. Detta under förutsättning att Alnöborna fortsätter att resa i samma omfattning, under samma tider och med samma färdmedel som idag. Utredningen visar även på att det finns behov att se över trafiksäkerheten, kopplat till var på Alnön nya boenden hamnar. 

-  Alnön kan fortsätta exploateras och växa med dagens kapacitet i trafiksystemet, men man måste acceptera att det kan bli trångt, främst vid rusningstrafik, säger Helena Werre, enhetschef vid Trafikverket.

Vi fortsätter planera för åtgärder som ska underlätta att cykla och resa kollektivt

Enligt utredningen sker den största restidsförlängningen på vardagseftermiddagar i riktning mot Alnön. Restiden är då cirka 3 minuter jämfört med 1 minut och 50 sekunder vid fritt flöde.

- I nuläget bedömer Trafikverket att det inte finns ett behov av att bygga en ny bro innan 2040, men kan inte säga exakt hur många års livslängd bron har kvar. Planerat underhåll på bron kommer att genomföras under de närmaste 2–3 åren, säger Helena Werre, Trafikverket.

Nuvarande regionala infrastrukturplan sträcker sig mellan 2022–2033 och revideras vart fjärde år. I den finns inga gång- och cykelvägar utmed de statliga vägarna på Alnön prioriterade. Trafikverket och kommunen fortsätter att planera och utreda för åtgärder som ska underlätta att resa kollektivt och med cykel.

Kontakt

Helena Werre

Telefon: +46 10-123 44 23