Logga in
Logga in

Kvälls- och nattarbete på Sundsvallsbron

Onsdag 16 november påbörjar vi arbeten med att förbättra avvattningen från bron. Arbetet utförs kvälls- och nattetid kl. 19-06. På- och avfarter stängs vid olika tillfällen. Vi beräknar vara klara 10 december.

- Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker vi och bygger om våra broar kontinuerligt. Nu är det dags att förbättra avvattningen vid övergångskonstruktionerna på Sundsvallsbron, berättar John Löfgren, projektledare på Trafikverket och fortsätter.

- Övergångskonstruktionen som förbinder stålbrodelen med landsidorna, ska byggas om både på brons södra och norra sida. Det gör vi för att förbättra funktionen för hur regn- och smältvatten leds bort från bron. Arbetet innebär att vi behöver stänga på- och avfarter och delar av intilliggande körfält vid både södra och norra landfästet. Dessa kommer att stängas vid tre olika tillfällen, en plats åt gången. 

Vi beräknar att vår entreprenör inleder arbetet på brons södra sida onsdag den 16 november. Första avstängningen kommer beröra påfarten till E4 norrut från trafikplats Skönsmon.

- För att minimera trafikstörningarna så gott det går genomför vi arbetet under kvälls- och nattetid mellan klockan 19.00 och 06.00 när det är färre trafikanter som påverkas. Det kommer vara framkomligt över bron med sänkt hastighet förbi området där arbetet pågår.

Så här ser de planerade tiderna och platserna för arbetet ut. Observera att tiderna är preliminära och kan ändras på grund av väder.

Södra sidan: Onsdag 16/11 - måndag 21/11 klockan 19-06

Under denna period beräknar vi att påfartsrampen från Skönsmons trafikplats och norrut på Sundsvallsbron är stängd för trafik. Även delar av höger körfält i norrgående, vid själva arbetsområdet på bron, är avstängt. Sänkt hastighet i det öppna körfältet.

Norra sidan: Tisdag 22/11 - lördag 3/12 klockan 19-06

Under denna period beräknar vi att avfartsrampen mot Skönsberg samt höger körfält i norrgående vid avfartsrampen är avstängda. Sänkt hastighet förbi arbetsområdet i det öppna körfältet.

Norra sidan: Måndag 5/12 - lördag 10/12 klockan 19-06

Under denna period beräknar vi att påfartsrampen till E4 söderut samt delar av höger körfält i södergående vid påfartsrampen är avstängda. Sänkt hastighet förbi arbetsområdet i det öppna körfältet.

Vid respektive arbetsplats på bron kommer trafiken att regleras med TMA-bilar. Bilarna har digital skylthänvisning och de fungerar även som skydd för våra vägarbetare.

Trafiken på Sundsvallsbron kommer att regleras med sådana här TMA-bilar förbi arbetsområdet. 

- Vi ber dig som passerar arbetsområdet att visa hänsyn och respektera hastighetsbegränsningarna, avslutar John.

Det pågår angränsande arbeten på E4 söder om bron och genom centrala Sundsvall som begränsar framkomligheten. Räkna därför med något längre restid.