Logga in
Logga in

Södergående körfält stängd på Sundsvallsbron ikväll och inatt 5/10

Med anledning av regnvädret har vi inte kunnat slutföra pågående asfaltering. Ikväll 5/10 stänger vi södergående körfält klockan 19 - 06 och gör de avslutande arbetena. Trafiken leds om. Norrgående körfält är öppet.

- Vi har har inte kunnat asfaltera klart kring övergångskonstruktionerna i södergående körfält. Det vill säga den konstruktion som förbinder brospannen med varandra och med landsidorna. Det är tidsödande arbeten som kräver uppehåll så den senaste tidens regnväder har ställt till det för oss, berättar Trafikverkets projektledare John Löfgren

-  För att kunna slutföra arbetet behöver vi stänga södergående körfält. Om väderprognosen håller inleder vi asfalteringsarbetet klockan 19.00 ikväll och är klara på torsdag morgon den 6 oktober klockan 06.00. Under denna tid leder vi fordonstrafiken via Birsta, Timmervägen och E14. Räkna med något längre restid, uppmanar John.

Norrgående körfält och gång- och cykelvägen är öppen. För att minimera störningarna genomför vi arbetet på kvälls- och nattetid, mellan klockan 19.00 och 06.00, när det är färre trafikanter. 

 Vi ber om överseende med de störningar som arbetet medför.