Logga in
Logga in

Arbeten vid Mäjaberget i Ullånger, gående och cyklister hänvisas till väg 876

Vi ska utföra bergåtgärder förbi Mäjaberget, mellan södra och norra Mäja, med start under vecka 37, 12-16 september. Till och med vecka 40 hänvisar vi gående och cyklister till väg 876 över Mäja.

- De senaste årens kraftiga regn och skyfall gör att vi behöver säkra berget ytterligare med bergnät och erosions skydd, berättar Trafikverkets projektledare Annica Boström och fortsätter.

- Vi kommer dessutom att att flytta ett vattendrag, rensa trummorna och plocka bort sten och grus som vattnet dragit med sig nedför berget och den branta slänten ned i diket. Dessa kan orsaka skada för de som går och cyklar längs gång-och cykelvägen men även skada på själva vägen.  

För att utföra arbetet behöver vi stänga gång- och cykelvägen, delen mellan södra och norra Mäja, under vecka 37 till och med vecka 40. Uppskattningsvis från måndag den 12 september till senast fredag den 7 oktober.

- Vi hänvisar gående och cyklister till väg 876, runt Mäjaberget. Sträckan för omledningen blir inte längre bara mer kuperad. Vi kommer ha skyltar på plats vid avstängningen, följ orangea omledningsskyltar.

Vi ber om överseende med de störningar arbetet innebär för dig. 

Kontakt

Annica Boström

Telefon: +46 10-123 08 32