Logga in
Logga in

Arbeten vid Mäjaberget i Ullånger, gående och cyklister hänvisas till väg 876

Vi ska utföra bergåtgärder förbi Mäjaberget, mellan södra och norra Mäja, för att säkra berget från stenras som kan orsaka skador. Till och med vecka 46 hänvisar vi gående och cyklister till väg 876 över Mäja.

- De senaste årens kraftiga regn och skyfall gör att vi behöver säkra berget ytterligare med bergnät och erosions skydd, berättar Trafikverkets projektledare Annica Boström och fortsätter.

- Vi kommer dessutom att att flytta ett vattendrag, rensa trummorna och plocka bort sten och grus som vattnet dragit med sig nedför berget och den branta slänten ned i diket. Dessa kan orsaka skada för de som går och cyklar längs gång-och cykelvägen men även skada på själva vägen.  

För att utföra arbetet behöver vi stänga gång- och cykelvägen, delen mellan södra och norra Mäja, till och med vecka 46. 

- Arbetet med bergnätet har visat sig mer omfattande än vi trott vilket innebär att vi behöver längre tid än planerat  för att säkra berget. Vi bedömer att vi ska kunna öppna denna del av gång- och cykelbanan senast fredag den 18 november.

- Under arbetsperioden hänvisar vi gående och cyklister till väg 876, runt Mäjaberget. Sträckan för omledningen blir inte längre bara mer kuperad. Vi har skyltar på plats vid avstängningen, följ orangea omledningsskyltar, uppmanar Annica.

Vi ber om överseende med de störningar arbetet innebär för dig. 

Kontakt

Annica Boström

Telefon: +46 10-123 08 32