Logga in
Logga in

Inspektionsarbeten på Alnöbron inför nästa års stora renovering

Mellan den 21 och 24 augusti stänger vi ett körfält på Alnöbron under kvälls- och nattetid medan vi tar prover inför nästa års stora underhållsarbete. Under provtagningen kommer trafiken att regleras med trafikljus.

Under 2024 ska vi göra omfattande arbeten på Alnöbron. Vi ska renovera sju av övergångskonstruktionerna på högbrodelen, det vill säga skarvarna mellan betongen och själva körbanan. Vi ska också gjuta igen tre luckor i vägbanan och göra vissa betongreparationer – både inuti och på utsidan av bron.

Just nu pågår planeringen för fullt inför arbetena. Som ett led i det arbetet ska vi provta stål och betong vid övergångskonstruktionerna på Alnöbron. För att kunna ta proverna behöver vi stänga av ett körfält på bron.

Provtagningen kommer att ske måndag 21 augusti till torsdag 24 augusti mellan klockan 19.00 och 06.00. Trafiken som ska passera bron kommer då att få samsas i ett körfält och vi kommer att reglera trafiken med trafikljus.

Det kan hända att det går fortare att göra provtagningarna. Var uppmärksam på aktuell skyltning på bron.

Mer information om kommande störningar i slutet av 2023

I slutet av november ska projekteringen av arbetena vara klar. Därefter ska vi upphandla en entreprenör som ska utföra underhållsarbetena. Så fort detaljerna börjar klarna kommer vi att informera om hur du som trafikant och närboende kommer att påverkas. Vi kommer att informera via vår webbplats, annonsera i lokalmedia och skicka ut information till boende på ön.