Logga in
Logga in

Ljustavägen i Sundsvall avstängd 18-27 februari

Arbetet med den nya gång- och cykelvägen längs Ljustavägen mellan Johannedal och östra Birsta fortsätter. Nu stänger vi en sträcka av vägen för byte av vägbro/trumma och leder om trafiken.

Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg längs Ljustavägen, mellan Johannedal och östra Birsta samt en ny cirkulationsplats. Syftet med den nya gång- och cykelvägen är att förbättra säkerheten för gång- och cykeltrafikanter till och från Birsta, Johannedal och Alnö. Den nya cirkulationsplatsen kommer att göra det lättare för fordonstrafiken att ta sig till och från östra Birstas handelsområde.

Ljustavägen avstängd 18-27 februari

Vi ska genomföra byte av vägbro/trumma under Ljustavägen på sträckan mellan Söndagsvägen och Fillanvägen. I samband med arbetet behöver sträckan stängas av och trafiken ledas om längs med Fillanvägen. Ljustavägen är avstängd mellan den 18-27 februari.

På vardagarna pågår arbete även kvällstid och det kan därför förekomma störningar på vardagar fram till klockan 22. Vi ber trafikanter som passerar sträckan att vara uppmärksamma på hänvisningskyltar samt visa hänsyn till de som arbetar på området och till medtrafikanter.