Logga in
Logga in

Utredning av olika åtgärder för Gålåbron i Kramfors kommun

Brons låga bärighet och omfattande renoveringsbehov gör att vi valt att gå vidare med utredningen och utreder fler alternativ utöver renovering. Bron kommer att vara avstängd en längre tid oavett vilken åtgärd vi väljer.

- Vi vill hitta en så funktionell och kostnadseffektiv lösning som möjligt. Därför tittar vi på hur mycket det kostar att renovera bron, vad det kostar att förstärka den för att höja bärighetsklassningen, men också om det finns andra vägar att använda istället för en bro, säger Thomas Fousinette utredningsledare på Trafikverket och fortsätter.

- Vilken åtgärd vi går vidare med får utredningen visa. Det kan bli att vi renoverar bron, ett annat alternativ kan vara att avveckla bron och ersätta den med en ny bro eller att vi  permanent leder trafiken till alternativ väg. 

Vi beräknar att utredningen är klar i sommar. Den ska då  ge oss en sammanvägd bedömning och förslag på vilket av alternativen som vi bör gå vidare med. 

- Den 254 meter långa bron är komplex och beräkningarna avancerade så utredningen måste få ta sin tid. Oavsett vilken åtgärd vi kommer fram till så innebär åtgärderna i sig att bron kommer vara avstängd under en längre tid. 

Omfattande renoveringsbehov

Den 254 meter långa Gålåbron mellan Klockestrand och Mäland har fått skador av väder och normalt slitage vilket gör att vi har stängt bron för att utreda olika åtgärder. Under tiden som bron är stängd leder vi om trafiken via väg 819 och 334.

Bron är byggd på 1940-talet och stora renoveringsåtgärder utfördes på 90-talet. Sedan dess har bron åldrats och idag finns återigen omfattande förstärknings- och renoveringsbehov.

Trygg passage till camping under bron

En camping ligger under bron, där ägarna har uppmärksammat oss på att det har fallit ned betongdelar inom campingens fastighet. Vi har därför satt upp skydd under bron, så att det inte ska finnas någon risk att det faller ned betongbitar på människor som passerar inom campingområdet.

Kontakt

Daniel Hallberg