Logga in
Logga in

Digitala hastighetshinder testas i Jämtland och Västernorrland

Från och med januari genomförs ett pilotprojekt genom orterna Rissna, Hällesjö, Laggarberg och Timrå. Projektet som genomförs under 2023 är unikt, då geofencing tidigare mest testats i storstadsmiljöer.

Digitala hastighetshinder möjliggörs genom att nyttja tekniken geofencing som gör att fordon med rätt teknik inte kan köra fortare än gällande hastighetsgräns inom ett villkorat geografiskt område. När föraren av en timmerbil kör in i den avgränsade zonen kommer gaspedalen att bli ”slapp” om hastigheten går över det som är programmerat för sträckan. Föraren kan dock avaktivera systemet genom att gasa hårt och göra ett så kallat genomtramp ifall det händer något som gör att de måste gasa.

Att hastighetssäkra en befintlig vägsträcka kräver generellt någon form av fysisk åtgärd som till exempel ett farthinder, en avsmalning av väg eller trafiksäkerhetskameror. Dessa alternativ innebär investeringar som det inte alltid finns finansiellt utrymme för, vilket gör det angeläget att utreda möjligheterna med digitala alternativ.

Befintlig teknik testas på ett nytt sätt i en ny miljö

Målet för projektet är att utföra en pilot med digitala hastighetshinder kopplat till förarstödsystem på fyra utvalda sträckor i Rissna, Hällesjö, Laggarberg och Timrå.

– Prioriterade sträckor är områden där barn och äldre använder landsvägen som byväg till skola, skolbuss eller som promenadstråk. Med enkla medel kan trafiksäkerhet och trygghet ökas, säger Jan Lindgren, senior utredningsledare på Trafikverket. Även om timmerbilarna inte kör för fort så upplevs de ju som stora, tunga och snabba och kanske lite skrämmande när de kommer åkande.

Projektet genomförs i samarbete med skogsindustribolaget SCA och tillsammans med utvalda åkerier med cirka 40-tal timmerlastbilar. Det blir det hittills största geofencingprojektet i antal tunga fordon i Sverige.

SCA Skog har under flera år bedrivit ett omfattande säkerhetsarbete vad gäller timmertransporter.

- Vi ser detta som en stor möjlighet att förstärka och utveckla mer hållbara transporter och en mer hållbar trafikmiljö. Hos åkerierna finns ett engagemang att nyttja ny teknik för att lösa gamla trafiksäkerhetsproblem. Min tro är att det bottnar i att alla inser värdet i att skapa en så trygg närmiljö som det går, för alla är vinnare på färre olyckor, säger Lars Nolander, logistikchef på SCA Skog.

Projektet är en del av Trafikverkets arbete för ett digitalt vägtransportsystem

Nyttan med projektet är att visa vikten av att hålla rätt hastighet. Det finns också en miljövinst, eftersom lägre hastighet ger lägre bränsleförbrukning. En annan nytta är att testa tekniken i en ny miljö för att se hur den fungerar och upplevs av chaufförerna. För framtiden innebär projektet att om det fungerar bra så kan tekniken spridas till flera åkerier och bolag inom skogsindustrin och andra branscher.

Jan Lindgren om digitala hastighetshinder, så kallad Geofencing.

Kontakt

Jan Lindgren

Telefon: +46 10-123 61 97