Logga in
Logga in

Kortare avstängningar på E4 i Saltvik, Härnösand

Sprängarbeten intill E4 strax söder om trafikplats Saltvik i Härnösand påverkar trafiken på E4 den 16 januari - 27 februari. Vägen kommer stängas 5-10 minuter vid varje sprängningstillfälle, upp till två gånger per dag.

Ett lokalt entreprenadföretag i Härnösand ska utföra sprängarbeten intill E4 strax söder om trafikplats Saltvik mellan måndag den 16 januari och måndag den 27 februari. Arbetena innebär kortare stopp för trafiken på E4.

Maximalt kommer två sprängningar per dag att utföras på vardagar mellan klockan 09.00 och 14.00. Vid sprängtillfällena stängs E4 upp till 10 minuter i båda körriktningarna. Trafiken på europavägen stoppas med hjälp av så kallad TMA-fordon, mobilt tungt skydd för vägavstängning.

Alla sprängningar föregås av korta signaler i cirka tre minuter (_ _ _ _), därefter hörs smällen
och slutligen ljuder en lång signal ( ______ ) som markerar att sprängningen är avslutad.

Mer information

Kontakt

Ida Skogström

Telefon: 073-837 66 75