Logga in
Logga in

Sundsvallsbron avstängd tre nätter vid underhållsarbeten

Under tre nätter, 7, 8 och 9 februari, behöver vi stänga bron mellan klockan 19.00 och 06.00 då vi ska byta utrustningen för betalstationen. Trafiken leds om via Birsta-Timmervägen- E14. Gång och cykelvägen är öppen.

- I samband med ett tidigare underhållsarbete passade vi på att montera en ny utrustning för betalstationen på Sundsvallsbron. Nu har det blivit dags att  montera ned den gamla och finjustera den nya, berättar Trafikverkets projektledare John Löfgren och fortsätter.

- Då utrustningen sitter högt monterade på portaler behöver vi stänga bron, både för din säkerhet som trafikant och för dem som utför arbetet. Utbytet av utrustningen sker i samarbete med Transportstyrelsen som hanterar broavgiften. 

Gång- och cykelbanan längs bron hålls öppen medan fordonstrafiken på E4 hänvisas via Birsta - Timmervägen - E14. Räkna med något längre restid under dessa tider. 

Varför ny utrustning?
Vi byter betalstationens utrustning för att kontraktet med tidigare leverantör går ut.

Kontakt

John Löfgren

Telefon: +46 10-124 16 66