Logga in
Logga in

Vägskador på E4 söder om Sundsvall

Ett större antal kraftiga beläggningsskador har uppstått på sträckan Njurunda (Myre) - Stockvik. Varningsskyltar är utsatta. Vi planerar att åtgärda dessa under torsdag och fredag, 12-13 januari. Kör lugnt på sträckan.

Vädret är påfrestande för våra vägar när det tinar och fryser om vartannat. Europavägen mellan Myre, söder om Njurundabommen, och Stockvik har fått omfattande skador i asfalten längs  norr- och södergående körfält.

- Vi har satt ut varningsskyltar och uppmanar dig som trafikant att ta det lugnt på denna sträcka. Vår ambition är att börja laga skadorna nu på torsdag och att de är åtgärdade senast under fredagen, den 13 januari, berättar Trafikverkets projektledare Kristofer Engstrand och fortsätter.

- Eftersom asfaltverken är stängda här uppe under vintern så behöver vi ta asfalten från närmaste asfaltverk som är i Stockholm. Vi kommer att lägga på varm asfalt som förhindrar att skadorna växer ytterligare. Till sommaren kommer vi att göra ett planerat och mer omfattande beläggningsarbete, en fortsättning på de beläggningsarbeten vi genomfört söder om Myre förra året.

I samband med att vi åtgärdar skadorna ber vi dig som passerar området att respektera nedsatt hastighet och visa hänsyn till våra vägarbetare.

Kontakt

Kristofer Engstrand

Telefon: +46 10-123 80 47