Logga in
Logga in

Räkna med köer och längre restid när vi renoverar Alnöbron

Det kommer att bli stökigt på Alnöbron nästa år. Vissa brodelar är i mycket dåligt skick och vi måste därför byta ut dem. Vi försöker att planera för att störa så lite som möjligt, framför allt under rusningstid.

Alnöbron byggdes 1964 och ska hålla i många år framöver. Under åren har många efterfrågat en helt ny och mer modern bro. Men så länge som brons tekniska livslängd inte är förbrukad finns ingen finansiering till en ny bro. Därför måste vi underhålla den befintliga bron och göra arbeten för att bron ska hålla.

– Under 2024 ska vi göra omfattande arbeten på bron, vilket kommer att påverka trafiken i stor utsträckning. Vi ska renovera sju av övergångskonstruktionerna på högbrodelen, det vill säga skarvarna mellan betongen och själva körbanan. Vi ska också gjuta igen tre luckor i vägbanan och göra vissa betongreparationer, såväl inuti och på utsidan av bron, säger projektledaren John Löfgren.

Mer information i slutet av 2023

Just nu pågår planeringen för fullt inför arbetena. Därför går det just nu inte att säga exakt när vi kommer att arbeta på bron, hur lång tid det kommer att ta eller hur mycket det påverkar dig som måste passera över bron.

Projekteringen ska vara klar i slutet av november 2023. Därefter ska Trafikverket upphandla en entreprenör som ska utföra arbetena. Så fort detaljerna börjar klarna kommer vi att informera på vår webbsida, annonsera i lokalmedia och skicka ut information till boende på ön.

– Det här arbetet är ett vanligt underhållsarbete som görs på alla Trafikverkets broar, men det som blir extra känsligt och får stor påverkan i detta fall är att Alnöbron är smal och enda förbindelsen till ön. Vi har inget alternativ utan måste utföra dessa arbeten för att kunna bibehålla farbarheten. Vi har tittat på möjligheten att använda färjetrafik under arbetsperioden, men vägnätet klarar just nu inte en sådan lösning, avslutar projektledaren John Löfgren.

Vi jobbar för att störa dig så lite som möjligt

Det kommer att bli stökigt i trafiken och arbetena kommer att ta lång tid att genomföra. Räkna med nedsatt hastighet, längre restid och köbildning under delar av nästa år.
I projekteringen utgår vi från att:

  • Vi koncentrerar arbetena mellan klockan 19.00 och 06.00 för att begränsa störningarna under hög trafikbelastning.
  • Ett körfält med trafikljus och nedräkningsklocka kommer att vara i gång medan arbete pågår.
  • Hastigheten kommer att vara nedsatt under hela dygnet.
  • Det kommer att finnas en plåt över övergångskonstruktionerna för att kunna ha två körfält i gång under dagtid i samband med byte.
  • Gångtrafik kommer kunna passera under avstängningar och cyklar får ledas på gångbana.