Logga in
Logga in

Komplicerat arbete på Sundsvallsbron

Den 9-20 oktober kommer den tyska broentreprenören till Sundsvall för att reparera vissa lager på Sundsvallsbron. Den tunga stålbron ska lyftas upp med hjälp av domkrafter. Fordonstrafiken kommer påverkas under arbetet.

- Under 2019, fem år efter trafiköppningen, inspekterades alla lager på stålbron av leverantören. Det var då det upptäcktes onormala skador. Lagren ska normalt hålla många år så det var viktigt att noga utreda orsaken, berättar John.

- Vi har känt till förslitningsskadorna sedan inspektionen men det är onormala skador som tog lång tid att utreda och planera åtgärder för. Under tiden har det inte funnits någon risk för följdskador på bron.

Nu kommer leverantören och broentreprenören till Sundsvall för att åtgärda lagren, en kostnad som entreprenören står för. Det är ett stort och komplicerat arbete som krävt noggrann planering inför utförandet. 

Komplicerat arbete

Själva stålbron ska lyftas upp en liten bit från brostöden med hjälp av domkrafter för att det ska vara möjligt att komma åt att reparera de slitna lagren. Dessa sitter mellan brostödet och själva bron. 

- Vi kommer lyfta upp bron någon centimeter och säkra den innan vi byter ut de delar som är slitna. För att förhindra att lagren slits så snabbt igen så bygger vi om delar av lagren, berättar trafikverkets projektledare John Löfgren.

- Lagren gör att brodelarna kan röra sig. Stålet expanderar, utvidgar sig, när det är varmt och drar ihop sig när det är kallt.

Så påverkas du som trafikant

- När vi genomför lyften kan vi inte ha någon fordonstrafik på bron. Gående och cyklister kan använda bron som vanligt.

Trafiken på E4 kommer att ledas om några kvällar och nätter samt få begränsad framkomlighet under dagtid. Vi planerar att stänga bron kvälls- och nattetid klockan 19.00-01.00:

  • Måndag 9/10
  • Onsdag 11/10
  • Fredag 13/10
  • Måndag 16/10
  • Onsdag 18/10

Ett körfält är stängt i vardera körriktning under hela dygnet vecka 41 och 42, 9 - 20 oktober.

- Vi ber om överseende med de störningar arbetet innebär för dig. När vi är klara har vi förbättrat brons standard, säkerställt dess livslängd och gjort så att din resa blir säkrare.