Logga in
Logga in

Inspektion och vårstädning på Sundsvallsbron

Under två veckor, 8 - 18 april utför vi flera arbetsmoment som påverkar dig som trafikant. Tre kvällar och nätter, 15-18 april, är bron stängd klockan 19.00-06.00 för upptagning av sand och grus. E4-tafiken leds då om.

Under dagtid vecka 15, måndag till fredag 8-12 april, genomför vi en huvudinspektion av brobanan och undersidan. Var sjätte år görs en huvudinspektion av Sundsvallsbron i syfte att undersöka brons konstruktion och upptäcka eventuella skador. 

- Inspektionen genomförs med en underbrolift, både ovan- och undersidan på bron. Tidvis kommer arbetena påverka E4-trafiken i norrgående körriktning som hänvisas till ett körfält med hjälp av en TMA-bil och det blir sänkt hastighet förbi arbetsområdet, berättar projektledare John Löfgren.

- Du som använder brons gång- och cykelbana påverkas när vi ska inspektera undersidan. En underbrolift kommer att uppta delar av gång- och cykelbanan vilket innebär att du som går eller cyklar begränsas till ett utrymme av cirka 80 cm. Som cyklist behöver du leda din cykel förbi broliften. För dig som är rörelsehindrad går det inte att passera med ditt fordon om den är bredare än 80 cm.

Vi beräknar att arbetet på själva gång- och cykelbanan tar två till tre dagar. Skyltar finns på plats med information om när det är begränsat utrymme. 

Bron stängd tre kvällar och nätter, E4-trafiken leds om

Under vecka 16, måndag till torsdag den 15-18 april, är det dags att vårstäda bron och ta hand om grus och sand efter vintern. Vi utför löpande underhåll för att din resa ska bli säker och för att du ska komma fram som planerat. 

- Vi behöver stänga bron för biltrafik under tre kvällar och nätter måndag till torsdag den 15-18 april mellan klockan 19 och 06. Det gör vi för att vi ska kunna ta upp sand och grus soch för att  kunna spola bron ren med hjälp av en högtryckstvätt. Vi har valt att förlägga arbetet under kvällar och nätter för att minimera störningarna.

Stor påverkan för E4-trafiken då bron är avstängd kvälls- och nattetid dessa tider:

  • Måndag  15 april klocka 19.00 - 06.00
  • Tisdag 16 april klockan 19.00 - 06.00
  • Onsdag 17 april klockan 19.00 - 06.00

Biltrafiken leds via Birsta - Timmervägen - E14, räkna med längre restid. Gång- och cykelbanan är öppen. Arbetet pausas för dig som behöver passera bron via gång- och cykelbanan under dessa tider. 

Vi ber om överseende med de tillfälliga störningarna. Vi utför dem för att du ska komma fram smidigt och tryggt.