Logga in
Logga in

Störande arbete på Alnöbron i helgen

Nu till helgen, lördag och söndag 1–2 juni, planerar vi att utföra arbete med vattenbilning av betong på Alnöbron. Arbetet pågår dagtid och ni får räkna med att det tyvärr kommer vara mycket störande.

Nu till helgen, lördag och söndag 1–2 juni, planerar vi att utföra det första, av fyra planerade, arbeten med vattenbilning av betong på Alnöbron. Arbetet utförs dagtid och ni får räkna med att det tyvärr kommer vara mycket störande.
Trafikljus finns på plats för att reglera trafiken från lördag morgon 08:30 till söndag kväll 19:00 och etableras sedan igen måndag kväll inför det normala arbetet på vardagar.

Arbetstider 1-2 juni

Lördag 1 juni 08:30-19:00
Söndag 2 juni 07:00-19:00

Eftersom detta är första arbetet, av fyra planerade, med vattenbilning så kommer arbetstiden att bli längre än för de kommande då det alltid tar längre att trimma in moment, utrustning och trafikanordningar. På grund av det så har vi mer personal än normalt på plats för att om möjligt minimera den tid som arbetet tar.

Vi kan idag inte säga exakt när de övriga tre helgerna med dagtidsarbete blir, utan återkommer med mer information om dessa så snart vi vet. 

Dagsläget

Fram till idag har vi i huvudsak koncentrerat arbetet på pelarna under bron. Vi har byggt ställningar vid skarvarna som ska åtgärdas framöver och ikväll måndag samt tisdag kväll bygger vi de två överfarterna uppe på bron. I samband med dessa arbeten ingår fräsning av beläggningen som vi måste göra tvärs över bron. Detta innebär även kortare stopp i trafiken.

Vi hoppas på överseende med de störningar som vi orsakar och vi gör allt vi kan för att minimera dessa.