Logga in
Logga in

Vi genomför beläggningsarbete på väg 558 mellan Köping och Sörbyviadukten

På måndag 17 april börjar vi lägga ny asfalt på väg 558 utanför Köping. Under tiden vi arbetar kommer framkomligheten påverkas. Den 26 – 27 juni genomför vi ett liknande arbete på väg 572 utanför Arboga.

Begränsad framkomlighet på sträckan

Under tiden vi arbetar med att lägga ny asfalt på vägen kommer framkomligheten att vara begränsad. Arbetet sker dagtid. Endast ett körfält kommer att var öppet och bilar kommer endast att kunna köra en riktning i taget. Du som trafikant kommer att kunna köra förbi arbetsplatsen med hjälp av lotsning. Tänk på att visa hänsyn mot de som jobbar längs vägen.

I juni får väg 572 mellan Marieborg och Majaskeka ny beläggning

Den 26 – 27 juni kommer vi att genomföra ytterligare ett beläggningsarbete utanför Arboga. Då får sträckan Marieborg – Majaskeka längs väg 572 ny asfalt.