Logga in
Logga in

Utredningen klar om Finnslätten i Västerås

Vi har utrett möjligheterna att förbättra tillgängligheten och mobiliteten till och från Finnslätten. Utredningen föreslår att förstärka kollektivtrafiken och att förbättra gång- och cykelförbindelserna till området.

Trafikverket har tillsammans med Västerås stad och Region Västmanland utrett behoven av mobilitet och tillgänglighet till och från Finnslätten utifrån såväl befintliga som framtida behov. Nu är rapporten klar, den beskriver vilka tänkbara lösningar det finns och vad respektive åtgärd skulle kosta.

Utredningsarbetet har handlat om att hitta lösningar för att skapa tidseffektiva, tillförlitliga och hållbara personresor samt effektiva och hållbara godstransporter till och från Finnslätten. Det har varit viktigt att hitta en trafiklösning som tillgodoser behoven till rätt samhällskostnad utifrån fyrstegsprincipen.

– Vi har landat i att det mest kostnadseffektiva och därför också mest hållbara för Finnslätten är att satsa på en bus-rapid-transitlösning (BRT) med särskilda busskorridorer vilket gynnar både lokala och regionala resor. BRT tillsammans med en förbättrad lokal kollektivtrafik och en tvärbusslinje ger stora positiva effekter för Finnslätten, men även Västerås i stort. Vi föreslår också en satsning på förbättrade gång- och cykelvägar, säger samhällsplanerare Tomas Holmlund.

Den genomförda åtgärdsvalsstudien utgör nu ett underlag för berörda aktörer i arbetet med kommande planering av infrastruktur.

Rapporten om Finnslätten hittar du här

Rapporten, vilken är resultatet av åtgärdsvalsstudiearbetet för Finnslätten, hittar du i vårt digitala publikationssystem Diva:
Länk till den publicerade rapporten om Finnslätten

Vad är en åtgärdsvalsstudie?

En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med bland annat kommuner och regioner. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att vi tillsammans ska få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder.
Klicka här för att läsa mer om vårt arbete med åtgärdsvalsstudier

Vad är fyrstegsprincipen?

Fyrstegsprincipen är vägledande i Trafikverkets arbete för att säkerställa effektiva och hållbara lösningar.
Läs mer om fyrstegsprincipen