Logga in
Logga in

Jordbruksverket ber Trafikverket om hjälp att stängsla in kärnområdet för afrikansk svinpest

En del i Jordbruksverkets strategi för att bekämpa afrikansk svinpest är att stängsla in det område där smittade vildsvin har hittats. Nu har Jordbruksverket bett Trafikverket om hjälp att genomföra instängslingen.

Syftet med stängslet är att minska risken för att vildsvin som bär på smitta ska lämna området och sprida smittan. Stängslet minskar också risken för att friska vildsvin utanför stängslet ska ta sig in i området. Stängslingen är en del i bekämpningsstrategin och har varit en effektiv åtgärd i länder som lyckats utrota smittan.

Stängslet byggs i etapper

Den exakta dragningen av stängslet kommer att bestämmas i etapper. I första skedet kommer redan befintliga viltstängsel att ses över och eventuellt förstärkas. De kan exempelvis behöva förstärkas i nederkant så att vildsvinen inte ska kunna böka sig under.

Stängslet ska hindra vildsvinen

Enligt Jordbruksverket kommer stängslet att placeras där det bedöms vara mest effektivt utifrån hur vildsvinen rör sig och där det har minsta möjliga inverkan på de som verkar och bor i området. Det kommer framförallt att utgå ifrån redan befintliga viltstängsel och utmed vägar. Syftet är att hindra vildsvinen. Restriktionerna kring att röra sig i skog och mark gäller fortsatt i hela den smittade zonen, även när stängslet har satts upp.

Stängslet som ska byggas kommer bestå av ett knutet metallnät med stolpar, liknande ett fårstängsel, och vara cirka en meter högt. Vid stora snömängder kan det bli aktuellt att förstärka stängslet på höjden för att säkerställa att inga vildsvin kan ta sig över det.