Logga in
Logga in

Nu får väg 66 mellan Surahammar och Fagersta ny beläggning

Med start i mitten av oktober 2023 börjar vi lägga ny asfalt på väg 66 mellan Surahammar och Fagersta. Arbetet kommer att påverka framkomligheten.

Vi börjar på sträckan Surahammar-Sothällen. Där beräknar vi att vara klara i slutet av oktober. Arbetet sker dagtid och nattetid.

Begränsad framkomlighet under arbetet

Under tiden vi arbetar med att lägga ny asfalt på vägen kommer framkomligheten att vara begränsad.

Endast ett körfält kommer att vara öppet och bilar kommer bara att kunna köra i en riktning i taget. Du som trafikant kommer att kunna köra förbi arbetsplatsen med hjälp av lotsning. Tänk på att visa hänsyn mot de som jobbar längs vägen.

I november fortsätter arbetet på väg 66

I början av november kommer vi sedan att fortsätta beläggningsarbetet längs väg 66. Då får sträckan Sothällen-Virsbo ny beläggning. Det arbetet kommer att ske dagtid, och vi beräknar att vara klara i slutet av november.