Logga in
Logga in

E18 utanför Arboga asfalteras om

Mellan den 2 april och 14 april ska vi asfaltera om längs E18 från länsgränsen mot Örebro län till trafikplats Jäder utanför Arboga. Arbetet sker i båda riktningar längs E18 och det påverkar framkomligheten.

Sträckan går längs E18 vid länsgränsen mot Örebro län till trafikplats Jäder utanför Arboga. På den ca. 1 mil långa sträckan ska vi lägga ny asfalt i omkörningskörfältet, det vill säga vänster körfält. Det gäller i båda riktningar. Vårt arbete sker dagtid.

För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt kommer hastigheten sänkas förbi den sträckning där vi arbetar. Vi kommer också att göra en så kallad överledning där vi arbetar. En överledning innebär att trafiken leds över till att köra på ena sidan av vägen.

– Tänk på att sänka hastigheten och ta hänsyn till dem som arbetar på vägen, din fart förbi är deras arbetsmiljö. När arbetet är klart har vi förbättrat vägens standard och din resa blir säkrare, säger projektledare Lennart Westin.  

När vi gör våra arbeten påverkar det din vardag, det är vår ambition att störa så lite och så kort tid som möjligt. Arbeten av det här slaget är väderberoende och därför kan tiderna komma att ändras. Vi beräknar att kunna börja arbetet 2 april och vara klara 14 april.