Logga in
Logga in

Bron över Strömsholms kanal vid Ramnäs bruk stängs av

Den 22 april – 17 maj kommer bron på väg 667 att vara avstängd för biltrafik när vi genomför arbeten.

Vi ska arbeta med bron på Gunnilbovägen, väg 667, vid Ramnäs bruk. Det är domkrafterna på bron som ska byggas om för att förbättra brons manövrering, det vill säga funktionen när bron stängs och öppnas. Det gör vi för att förhindra framtida trafikstörningar.

Av säkerhetsskäl måste bron vara avstängd för biltrafik under tiden vi arbetar. Istället leds trafiken om via väg 618 Norrbyvägen, väg 66 Industrileden samt väg 668 Bergslagsvägen.

Gående och cyklister påverkas också av arbetet och hänvisas till alternativa vägar. I vissa fall är bron tillgänglig för gång- och cykeltrafikanter, de tider då vi inte arbetar till exempel helgdag.

Arbetet väntas pågå 22 april – 17 maj 2024.

Karta

Under arbetet leds trafiken om via omledningen som kartan visar.