Logga in
Logga in

Två sträckor på väg 56 asfalteras om

Delar av väg 56 mellan Västerås och Sala ska förbättras med ny beläggning under våren. Vi börjar den 17 april på sträckan Hökåsen-Tomta norr om Västerås.

Efter en tuff vinter som slitit på våra vägar kommer nu väg 56 få ny beläggning. När vi är klara kommer din resa bli bättre och säkrare. 

– Det är två sträckor som kommer asfalteras om, två längre mellan Västerås och Sala samt en lite kortare i Sala, säger projektledare Lennart Westin.

När vi arbetar påverkas framkomligheten. Vid våra arbeten kommer trafiken ledas förbi arbetsplatsen med lotsning.

Här ska vi asfaltera om

Dessa sträckor och tider planerar vi att arbeta på väg 56:

  • 17-26 april: Hökåsen-Tomta, norr om Västerås. Arbetet sker nattetid kl. 20.00-06.00.
  • 29 april – 3 maj: Sörskogsleden-rondellen vid Gustavsborg, södra Sala. Arbetet sker dagtid.

Tänk på din och andras säkerhet vid vägen

När vi arbetar innebär det att din resa kan påverkas. Det är viktigt att anpassa hastigheten förbi arbetet och visa hänsyn till de som arbetar där. Din hastighet förbi är deras arbetsmiljö. 

– När arbetet är klart har vi förbättrat vägen och gjort din resa både tryggare och smidigare, säger projektledare Lennart Westin.

Den här typen av arbete är mycket beroende på vädret men i nuläget räknar vi med att kunna påbörja arbetet den 17 april och vara klara i början av maj.