Logga in
Logga in

Återställningsarbete på Alingsås station

Trafikverket återställer ytan vid den nya bullerskyddsskärmen under veckorna 39 och 40 2022.

Inom kort gör vi det allra sista arbetet som återstår gällande bullerskyddsåtgärderna på Alingsås station.

Med start på måndag 26 september kommer Trafikverket att påbörja etappvis återställning av ytan närmast den nya bullerskyddsskärmen som löper parallellt med perrongen för spår 1. Sly som syns på fotot kommer att tas bort och ytan ska beläggas med asfalt och stenplattor.

Arbetsområdet spärras av och bevakare kommer att vara på plats under hela tiden. Arbetet beräknas vara klart under vecka 40.

Avspärrningarna (ej byggstängsel) kommer att sättas upp cirka 3 meter från kanten på perrongen på sträckan där arbetet pågår varför möjligheten för på och avstigning och att ta sig till och från de olika vagnlägena inte kommer att påverkas.

Entreprenören kommer att undvika att arbeta på sträckan med tåglägen närmast stationen under rusningstider morgon och eftermiddag.