Logga in
Logga in

Nu öppnar vi Tingstadstunneln

18 maj öppnas Tingstadstunneln efter drygt två års underhållsarbete. Tunneln är ett viktigt nav, inte bara i Göteborgs trafiknät, utan även för en större infrastruktur då den binder ihop E6 norrut med E6 söderut.

Renoveringen har varit viktig för att säkra tunnelns livslängd, öka säkerheten i tunneln och förbättra framkomligheten i trafiken.

– Genom underhållsarbetet i Tingstadstunneln har vi utökad tunnelns livslängd med många år och utrustat den med nya och bättre tekniska system, till exempel säkerhetssystem, nya fläktar, ny belysning och vattenrening. Tingstadstunneln har fått ett lyft som är värdigt en tunnel år 2024, säger huvudprojektledare Stefan Frisk på Trafikverket.

Planeringen för renoveringen av Tingstadstunneln inleddes redan 2009 och intensifierades 2016 då vi visste att Marieholmstunneln skulle stå klar i början av 2020, vilket skulle avlasta trafiktrycket genom Tingstadstunneln.

Omfattande planering

Innan renoveringen passerade cirka 125 000 bilar genom Tingstadstunneln per dygn.

– Framkomligheten för trafikanter och näringslivets transporter, omfattningen och hur det skulle kunna genomföras var de stora utmaningarna. Det lades stor vikt på att samordna åtgärder i området. Detta för att göra så mycket som möjligt koncentrerat och att inte behöva störa trafiken och framkomligheten vid flera olika tillfällen och att de störningar som var nödvändiga skulle vara möjliga att hantera, säger projektsponsor Per Kärrdin på Trafikverket och fortsätter:

– Vi använde samlad erfarenhet och kunskap för att skapa strategier och säkra projektplaner. Tidigt började vi titta på hur vi skulle genomföra de komplexa åtgärderna och även upphandla och knyta till oss leverantörer och resurser för att påbörja detaljplanering.

– Vi skapade en tydlig målbild och styrning mot det vi skulle uppnå vilket byggde på samverkan, internt och externt samt att skapa rätt förutsättningar, säger Per Kärrdin.

Utmaningar längs vägen

Underhållsarbetet i Tingstadstunneln påbörjades 2022 och har gått enligt planerna. Renoveringen har inneburit många omfattande arbeten. Slitaget och skadorna på den över 50 år gamla tunneln var större än vad som bedömdes från början vilket gav en del merarbeten.

– En viss försening på ungefär sex månader har vi fått och det berodde på att vi tidigt stötte på en del problem i tunneln som vi inte hade kunnat räkna med, säger huvudprojektledare Stefan Frisk.

Tingstadstunneln reinvestering är inte enbart ett projekt för att renovera och uppgradera tunneln för en långsiktig livslängd, utan en förändring av hela trafiksystemet kring tunnlarna, Tingstadstunneln och Marieholmstunneln. Med två tunnlar i trafikområdet minskar sårbarheten för stopp i trafiken och ger möjlighet att styra trafiken vilket också förbättrar trafiksäkerheten.