Logga in
Logga in

Handlingsplan med 15 åtgärder bidrar till att motverka brott

När Trafikverket arbetar med att hindra brott är det viktigt att ha delaktiga medarbetare, förebyggande aktiviteter och samverkan med andra myndigheter.

Nu har Trafikverket lämnat in en handlingsplan med åtgärder för att motverka brott till Infrastrukturdepartementet. Handlingsplanen ingår i regeringsuppdraget där vi ska rapportera hur vi arbetar för att få bukt med brottslig verksamhet inom områden som mutor, korruption och jäv, sund konkurrens och ekonomisk brottslighet.

Etik och moral

– Vi ska göra allt vi kan för att störa brottsligheten på alla plan. Det gäller inte minst att se till att arbetsrättsliga regler och villkor som finns för att motverka arbetslivskriminalitet följs. Det kan till exempel handla om dumpade löner, obetalda skatter och annat fusk. Här bidrar vårt systematiska och löpande arbete med etik och moral. Arbetet gör medarbetare och leverantörer delaktiga i att skapa en värderingstyrd kultur utan korruption och beteenden som kan skada förtroendet, säger Håkan Broman, chefsjurist på Juridik och planprövning.

Trafikverket har även riktade utbildningar om sociala och arbetsrättsliga villkor som stärker medarbetarnas kunskap, specialister ska också finnas på plats gå för att stötta projekt i dessa frågor.

– Där det finns pengar finns det också kriminalitet, entreprenadbranschen är inget undantag. Men när vi är synliga på byggarbetsplatserna och följer upp tecken på brott stör vi kriminaliteten. Därför stärker vi kompetensen och ser över hur interna utredare ska kunna stötta projekten. Egna utredare kan vara snabbt på plats om brott misstänks, säger, Håkan Broman, chefsjurist, på Juridik och planprövning.

Samverkan och kontroll på kontrakt leder till sund konkurrens

Trafikverket kommer också att öka samverkan med flera andra myndigheter kring brott och osund konkurrens. Förra året startade regeringen en nationell delegation som ska samla och stödja relevanta aktörer för att motverka arbetslivskriminalitet i Sverige. Under 2022–2023 ska nio kontrollmyndigheter samverka för att motverka kriminalitet. Regeringens uppdrag till Trafikverket är ett led i det fortsatta arbetet för att förebygga sådan brottslighet.

Samtidigt har infrastrukturminister Tomas Eneroth varit tydlig med att han vill se sund konkurrens mellan seriösa företag och att regeringens satsning mot arbetslivskriminalitet är historisk.

– Att vi ser över våra möjligheter till mer kontroll före tilldelning av kontrakt för att förhindra att leverantörer som missköter sig inte tilldelas nya uppdrag utan att blivit utredda avseende uteslutning är en viktig del i det proaktiva arbetet med sund konkurrens, säger Håkan Broman, chefsjurist, på Juridik och planprövning.