Logga in
Logga in

Punktligheten tillbaka på rätt sida om 90-strecket

Under juli nådde 68 954 av 75 721 framförda persontåg sin slutstation i rätt tid. Det gav en punktlighet på 91,1 procent – vilket är 1,8 procentenheter högre än i juni.

Totalt gjordes totalt 817 378 stopp för på- och avstigning längs Trafikverkets 14 200 kilometer spår.

Efter fem månader med en punktlighet under 90 procent kan juli stå för ett trendbrott då den punktliga tågtrafiken återigen passerade över till ”rätt sida” om strecket. Jämfört med månaden före så innebär det en förbättring av punktligheten med närmare två procentenheter.

– Det är glädjande att punktligheten vänder upp över 90 procent igen, samtidigt som vi under sommaren dessutom genomfört många banarbeten i spår över hela landet. Det handlar om att rusta upp och bygga ut för att skapa en mer punktlig järnväg – hela tiden med sikte på vårt gemensamma branschmål på 95 procent, säger Ann-Sofi Granberg, tillförordnad chef verksamhetsområde Trafik.

Månaden var dock inte problemfri. Under några dagar mot slutet inträffade flera fel i elanläggningar, och skador på kontaktledningar på både Västra- och Södra stambanan. Boven var ovanligt höga temperaturer och flera blixtnedslag i anläggningen, vilket ledde till att många tåg blev försenade eller inställda. De här dagarna sjönk punktligheten en bra bit under 90 procent.

Under våren och försommaren har obehöriga i spår, så kallat spårspring, lett till många stopp och förseningar i tågtrafiken. Något som fortsatt även under juli.

– Att ta en genväg över spåren är livsfarligt och innebär dessutom många och långa stopp i tågtrafiken. Spårspringet beräknas påverka punktlighetssiffrorna med mer än en procentenhet i hela landet, säger Ann-Sofi Granberg.

Interaktiv Sverigekarta – punktlighet senaste månaden

Sverigekarta som visar punktligheten för samtliga framförda persontåg den senaste månaden. Inställda tåg visar antalet avgångar som ställts in samma dag eller dagen innan avgång. Välj i listan eller klicka i kartan om du vill se punktligheten för en viss ort.

Alla platser
Punktligheten visad som tabell
Månad
Antal tåg
Punktlighet
Inställda tåg

Historik för punktligheten

Persontågens punktlighet senaste 13 månaderna

Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg de senaste 13 månaderna. Antal framförda tåg har varierat från 75 510 (juli 2021) till som mest 89 171 (mars 2022). Preliminär siffra för juli 2022 är 75 721 framförda persontåg.

Punktlighet för julimånader 2013 –2022

Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg under julimånader sedan 2013. Antal framförda tåg har varierat från 64 908 (2013) till som mest 80 066 (2019). Preliminär siffra för 2022 är 75 721 framförda persontåg.

Högst punktlighet för en enskild dag hade söndag 17 juli då 1897 av 1988 framförda tåg ankom slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna dag blev 95,4 procent. Högst punktlighet för en vardag hade fredag 8 juli då 2492 av 2658 framförda tåg ankom slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 93,8 procent.

21–22 juli hade en punktlighet på 86,5 procent (lägst för en enskild dag var torsdagen den 21 juli med 83,7 procent). De enskilt största förseningsorsakerna de här dagarna var olika elanläggnings- och kontaktledningsfel, huvudsakligen förorsakade av höga sommartemperaturer och åskväder med blixtnedslag i anläggningen. Felen inträffade på Södra stambanan mellan Höör och Eslöv där en fallen kontaktledning orsakat en brand, på Västra stambanan på Hallsbergs personbangård samt på sträckorna Hallsberg – Laxå och Moholm – Skövde – Falköping där kontaktledningen blivit strömlös.

Sett till enskilda dagar under juli så var punktligheten över 95 procent 2 dagar, mellan 90 och 95 procent i 20 dagar och under 90 procent i 9 dagar.

Gentemot föregående månad förbättrades punktligheten för alla tre typer av persontåg. Kortdistanstågen ökade med 0,8 procentenheter, medeldistanstågen med 2,5 procentenheter och långdistanstågen med 3,3 procentenheter. I jämförelse med juli 2021 försämrades punktligheten för kortdistanstågen med 0,4 procentenheter, medeldistanstågen med 1,9 procentenheter och långdistanstågen med 5,9 procentenheter.

Utfall punktlighet kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 95,0 procent.
Antal framförda: 40 321. Antal sent inställda*: 617.

Utfall punktlighet medeldistanståg (regionaltåg): 89,0 procent.
Antal framförda: 29 173. Antal sent inställda*: 1257.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 75,4 procent.
Antal framförda: 6 227. Antal sent inställda*: 104.

*Avgångar inställda samma dag eller dagen innan avgång.

 • 66,6 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 5,7 procentenheter lägre än juli 2021.
 • 83,1 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) – 3,0 procentenheter lägre än juli 2021.
 • 91,1 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 1,5 procentenheter lägre än juli 2021.
 • 94,9 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 0,8 procentenheter lägre än juli 2021.
 • 96,7 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 0,4 procentenheter lägre än juli 2021.

Den genomsnittliga förseningen för alla tåg var 2,3 minuter och för försenade tåg 7,0 minuter.

Enskilda händelser som påverkade punktligheten mest under juli

 • 26 juli: It-problem hos Trafikverket, ledde till förseningar och felskyltningar av tågen på stationer.
 • 13–14 juli: Nedriven kontaktledning på sträckan Kävlinge – Teckomatorp.
 • 1–31 juli: Arbeten med förbigångsspår vid Herrljunga, enkelspår och hastighetsnedsättningar.
 • 5 juli: Obehöriga i spår vid Åkarp mellan Malmö och Lund.
 • 1–31 juli: Begränsad framkomlighet Skavstaby – Arlanda nedre på grund av ett spårväxelfel i Blackvreten.
 • 27–31 juli: Banarbeten Sävedalen – Göteborg.
 • 21 juli: Nedfallen kontaktledning och brand vid Stehag. Stopp för tåg mellan Höör och Eslöv.
 • 29–30 juli: Begränsad framkomlighet mellan Upplands Väsby och Arlanda på grund av ett spårfel vid Skavstaby.
 • 1–31 juli: Misstänkta solkurvor Sävast – Norra Sunderbyn norr om Luleå, hastighetsnedsättningar.
 • 12–13 juli: Spårväxelfel vid Kållered söder om Göteborg. Enkelspårsdrift/tågträngsel.
 • 1–5 juli: Befarad solkurva vid Knivsta, begränsad framkomlighet/hastighetsnedsättning.
 • 15 juli: Påkört djur vid Södertälje syd övre. Stopp i trafiken, evakuering av passagerare från tåget.
 • 22–26 juli: Plankorsningsolycka/nedriven kontaktledning vid Gällö på Mittbanan.
 • 21–26 juli: Nedriven kontaktledning Hallsberg – Kumla. Enkelspårsdrift Hallsberg – Örebro.
 • 20–21 juli: Elfel/kontaktledningen utlöst mellan Linköping och Mjölby.

Om punktlighet

Det som påverkar persontågens punktlighet kan relateras till tre huvudområden som var för sig står för ungefär en tredjedel av störningarna. Det handlar om:

 • Infrastruktur
  Skador på signal- och elanläggning, spår- och spårväxlar samt på trummor, tunnlar och broar, även störningar orsakade av banarbeten ingår.

 • Järnvägsföretag
  Störningar orsakade av exempelvis lok- och maskinfel, terminal- och plattformshantering, fordons- eller personalbrist.

 • Yttre faktorer
  Störningar orsakade av exempelvis oväder, obehöriga i spår, olyckor, sabotage samt tåg som anländer sent till Sverige från andra länder.