Logga in
Logga in

Sena släpp för biljettförsäljning för vissa tåg i höst

Trafikverket har sedan innan sommaren en kortare framhållning än normalt för släpp av avgångar till vissa tåg – vilket påverkar när järnvägsföretagen kan släppa sina biljetter till resenärerna.

Anledningen till att vissa tågavgångar inte är färdigplanerade från början har att göra med att vissa banarbeten planeras in i tidtabellerna efter hand. För de tåg som behöver planeras om på grund av arbeten i spåren inväntar järnvägsföretagen nya tåglägen från oss innan de kan släppa sina biljetter till försäljning. Många tåg påverkas inte av detta utan är tillgängliga för bokningar fram till och med mitten av december, förseningen av släppta avgångar gäller vissa tåg.

– Det här är såklart något vi jobbar intensivt för att förbättra. Vi kommer fortsatt ha utmaningar i höst och vinter. Viktigt att komma ihåg är att de flesta tåg är tillgängliga för bokningar fram till och med mitten av december”, säger Kenneth Fridolin, tf avdelningschef Trafik.  

I år har framförhållningen varit senare än normalt, delvis på grund av att vi haft inkörningsproblem med ett nytt planeringssystem. Det är ett resurskrävande byte med mycket komplex teknik som kräver stora förändringar – nya digitala lösningar som framöver ska ge en enklare, snabbare och mer transparent planering av kapacitet på järnvägen.