Logga in
Logga in

Kollektivtrafiken får en miljard i ersättning på grund av covid-19

I somras beslutade regeringen om ett tillfälligt, riktat stöd på en miljard kronor till kollektivtrafiken för minskade biljettintäkter. Nu har Trafikverket beslutat om fördelningen av stödet.

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna har ansökt om stöd och får totalt en miljard kronor i ersättning 2022 för minskade biljettintäkter kopplat till covid-19. 

Alla myndigheterna har ansökt om stöd

Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter har ansökt om stöd. Trafikverket har fått in ansökningar om 1,2 miljarder kronor i år. Beloppet överstiger de medel om en miljard kronor som regeringen har beslutat i stöd till kollektivtrafiken 2022. Trafikverket ska därför sätta ned ersättningen med samma procentsats för samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter som ska ges ersättning. 
Den procentuella neddragningen medför att respektive myndighet får cirka 86 procent av vad de har ansökt om.

Ersättning till kollektivtrafik på grund av covid-19