Logga in
Logga in

Nytt system för tågplanering den 11 december

En ny tidtabell och helt nya verktyg och gränssnitt för att planera trafik. Det är vad Trafikverket kommer att sätta i rullning natten till den 11 december.

Årets europeiska tidtabellsskifte för järnvägen sammanfaller i Sverige med den sista etappen i lanseringen av de nya systemstöd som ska skapa bättre förutsättningar att planera och ge plats åt både trafik och banarbeten längs de 14 200 km spår Trafikverket förvaltar.

– Det ska erkännas att det har varit en utmanande resa, vilket inte varit helt oväntat då det handlar om ett skifte som påverkar många av de gränssnitt, arbetssätt och rutiner som rör planering och trafikledning hos både oss själva och de drygt 50 järnvägsföretag som idag trafikerar järnvägen, säger Roberto Maiorana, generaldirektör på Trafikverket.

Utvecklingsarbetet har skett inom ramen för projekt MPK (Marknadsanpassad planering av kapacitet). I projektet har Trafikverket utvecklat nya digitala lösningar för en bättre planering som ska leda till att vi kan utnyttja spåren mer effektivt. För drygt ett år sedan togs beslutet att den sista etappen införs i samband med att tågplanen för 2023 träder i kraft den 11 december 2022, och i samband med införandet avvecklas de gamla systemen.

– Nu står vi vid tröskeln till en ny tid för järnvägen där vi med moderna och digitala verktyg skapar förutsättningar för en enklare, snabbare och mer följsam planering av trafik och underhållsarbeten på järnvägen. Lanseringen vi nu står inför är ett första viktigt steg, men fler kliv återstår innan vi får ut all den potential vi ser med de nya stöden. Självklart har vi ambitionen att resenärer och godstransportörer ska påverkas så lite som möjligt längs vägen, säger Roberto.

Förberedda på det oförutsedda

I samband med lanseringen har Trafikverket tagit höjd för att oförutsedda störningar kan inträffa. Det handlar bland annat om en nyinrättad teknisk support som är öppen dygnet runt, samt om personalförstärkningar på våra åtta trafikledningscentraler. I händelse av att trafiken skulle påverkas är även myndighetens kommunikationsfunktion förstärkt året ut så att aktuell information snabbt kan göras tillgänglig via olika kanaler, till exempel på trafikverket.se och ute på stationerna.

Så varför inför Trafikverket då ett nytt system? Skälet är att det idag är trångt på spåren, i synnerhet runt våra storstäder där efterfrågan på tider i spår ökat stadigt under lång tid.

– Trängseln är en ekvation som nuvarande system inte kan lösa ut, så den uppgradering vi på Trafikverket nu gör är helt nödvändig för att vi tillsammans med järnvägsföretagen får effektiva verktyg som gör att vi kan använda spåren klokare och därmed leva upp till de höga förväntningar omvärlden har på järnvägen, avslutar Roberto Maiorana.