Logga in
Logga in

Om det inte vore för kung Bore

Under november nådde 76 807 av 84 518 persontåg sin slutstation i rätt tid - en punktlighet på 90,9 procent. Totalt gjordes 944 916 stopp för på- och avstigning längs Trafikverkets spår från Riksgränsen till Trelleborg.

November såg länge ut att bli den punktligaste månaden under 2022, men ett rejält snöoväder i framförallt Stockholms- och Mälardalsområdet sänkte resultatet påtagligt. Perioden fram till ovädret var persontågens punktlighet 92,3 procent, dagarna efter nåddes 93 procent. Men de sex trafikdygnen 20-25 november är dessvärre nog det som fastnat på mångas näthinnor när månaden ska summeras med låg punktlighet och många inställda avgångar.

– De stora snömängderna påverkade inte bara tågen utan alla trafikslag. Det var ett par år sedan Stockholm fick ett liknande snöfall en novembermånad, och med tanke på att en tredjedel av alla persontåg ankommer till, avgår från eller passerar Stockholm, får ett oväder här stor påverkan på hela systemet. Framförallt handlar det om problem med igensnöade växlar och snöröjning på terminaler och depåer, vilket påverkar möjligheten att både serva och få ut fordon på spåren säger säger Ann-Sofi Granberg, tillförordnad chef för verksamhetsområde Trafik

Trafikvolymen var under månaden fortsatt hög, och förutsättningarna finns att 2022 blir det andra året någonsin som vi får över en miljon framförda persontåg.

– Trots ett motigt år som rymt bland annat systemutmaningar, rälsprickor och extremväder ser vi tecken på en snabb återhämtning för både person- och godstrafiken efter pandemin. Det ger mig, och säkert många fler i branschen, kraft att fortsätta moderniseringen och upprustningen av järnvägen så vi kan fortsätta att möta upp den ökande efterfrågan på spårbundna och hållbara resor avslutar Ann-Sofi Granberg.

Punktlighet för framförda tåg

Alla platser
Punktligheten visad som tabell
Månad
Antal tåg
Punktlighet
Inställda tåg
Sverigekarta som visar punktligheten för samtliga framförda persontåg den senaste månaden. Inställda tåg visar antalet avgångar som ställts in samma dag eller dagen innan avgång. Välj i listan eller klicka i kartan om du vill se punktligheten för en viss ort.

November i siffror

Högst punktlighet för en enskild dag hade söndag 27 november då 2 049 av 2 156 framförda persontåg ankom slutstationen i rätt tid, vilket gav en punktlighet på 95,0 procent. Bäst vardag var fredag 4 november då 2 822 av 3 009 persontåg ankom slutstationen rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultat på 93,8 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade måndag 21 november. Av 2 595 framförda persontåg ankom 1 912 sin slutstation i rätt tid. Orsaken till att punktlighetsresultatet stannade på 73,7 procent var det snöoväder som påverkade stora delar av södra Sverige i allmänhet, och Stockholmsområdet i synnerhet där punktligheten var så låg som 52,7 procent. Detta slog hårt mot exempelvis pendeltågstrafiken och bidrog till ett ovanligt lågt resultat under november för kortdistanstågen.

Sett till enskilda dagar under november så var punktligheten över 95 procent 1 dag, mellan 90 och 95 procent i 22 dagar och under 90 procent i 7 dagar. 6 av dessa dagar sammanföll med snöovädret.

Jämfört med oktober försämrades punktlighetsresultatet för kortdistanstågen med 1,2 procentenheter. Resultatet för medeldistanstågen förbättrade med 2,5 och långdistanstågen med 2,2 procentenheter. Samma utveckling ses i jämförelse med november 2021. Kortdistanstågen backar (med 1 procentenhet) samtidigt som medeldistans- och långdistanstågen hade ett förbättrat resultat (med 0,8 respektive 7,4 procentenheter).

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 93,6%

Antal framförda: 43 580 Antal sent inställda*: 1 113

Utfall medeldistanståg (regionaltåg): 89,6

Antal framförda: 34 136 Antal sent inställda*: 1 668

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 79,9%

Antal framförda: 6 802 Antal sent inställda avgångar*: 84

* Avgångar inställda samma dag eller dagen innan avgång. Siffrorna är preliminära. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet. Statistik för det tredje kvartalet 2022 publicerades 26 oktober 2022. I den statistiken ränas de sent inställda avgångarna som försenade.

 • 64,3 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är likvärdigt med november 2021.
 • 81 6 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) – likvärdigt med november 2021.
 • 90,9 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 0,5 procentenheter högre än nov 2021.
 • 95,2 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 0,3 procentenheter högre än nov 2021.
 • 97,0 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 0,3 procentenheter högre än nov 2021.
 • Den genomsnittliga förseningen för alla tåg var 2,2 minuter och för försenade tåg 6,2 minuter.

Enskilda händelser som påverkade punktligheten mest under oktober:

 • 20-25 nov: Snöberedskap nivå 2, 3 och 4 inom Trafikcentralsområde Stockholm, snöröjning, växelfel etc.
 • 2-30 nov: Brofel/hastighetsnedsättningar vid bro på sträckan Bollnäs-Kilafors.
 • 23 nov: Omfattande signalfel vid Tomteboda Övre, Sundbyberg-Barkaby.
 • 9 nov: Misstänkt personpåkörning vid Ulriksdal. Visade sig sedemera vara ett påkört djur.
 • 19 nov: Nedriven kontaktledning vid Stjärnhov på Västra stambanan.
 • 18 nov: Obehöriga i spår, påkörd person vid Falköping på Västra stambanan.
 • 24 nov: Spårbeläggningar/signalfel på spår 4-12 på Göteborg Central.
 • 1-2 nov. El-fel Mosås-Kumla söder om Örebro. Träd över hjälpkraftledningen.
 • 20 nov: Spårväxelfel vid Myrbacken på Arlandabanan / Ostkustbanan.
 • 25 nov: Stopp i tågtrafiken vid Lund p.g.a.obehöriga i spårområdet / bansyn.
 • 3 nov. Tåg 5468 stillastående med fordonsfel vid Myrbacken på Ostkustbanan / Arlandabanan.
 • 25 nov: Begränsad framkomlighet p.g.a. växelfel söder om Arlanda.

Om punktlighet

Det som påverkar persontågens punktlighet kan relateras till tre huvudområden som var för sig står för ungefär en tredjedel av störningarna. Det handlar om

 • ”Infrastruktur” (skador på signal- och elanläggning, spår- och spårväxlar samt på trummor, tunnlar och broar. Även störningar orsakade av banarbeten ingår)
 • ”Järnvägsföretag” (störningar orsakade av exempelvis lok- och maskinfel, terminal- och plattformshantering, fordons- eller personalbrist) 
 • ”Yttre faktorer” (störningar orsakade av exempelvis oväder, obehöriga i spår, olyckor, sabotage samt tåg som anländer sent till Sverige från andra länder).

Från och med januari 2021 återgick Trafikverket till att redovisa persontågens punktlighet enligt måttet Rätt tid +5 min, (RT+5). Siffrorna i diagrammen är preliminära. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet. Statistik för det tredje kvartalet 2022 publicerades 26 oktober 2022.