Logga in
Logga in

Regeringsbeslut innebär förändringar rörande nya stambanor

Regeringen fattade på fredagen den 23 december beslut som kommer att påverka Trafikverkets arbete med att utveckla nya stambanor för tågtrafiken genom södra Sverige.

Ulrika Geeraetds, chef för program Nya stambanor

–Vi behöver i detta steg gå igenom beslutet noggrant. Utifrån det kommer vi att kunna förtydliga vad det leder till mer konkret för det fortsatta arbetet, säger Ulrika Geeraedts, programdirektör för Nya Stambanor på Trafikverket. 

Enli​gt beslutet ska planeringen för ett sammanhängande system av nya stambanor avbrytas.

För programmen Hässleholm-Lund och Göteborg-Borås avbryts respektive pausas arbetet enligt beslutet. Parallellt får Trafikverket i uppdrag av regeringen att utreda hur järnvägen kan utvecklas dels i Skåne, dels på stråket Göteborg-Borås. Regeringen ger även Trafikverket i uppdrag att identifiera och vidta kostnadsreducerande åtgärder i genomförandet av Ostlänken.

–Som ansvarig myndighet för den långsiktiga planeringen av transportsystemet har vi en viktig uppgift att identifiera vilka behov som finns på järnvägen för att klara utmaningarna framåt. Vi vet att många järnvägssträckor idag är maximalt trafikerade samtidigt som underhållsbehovet är stort. I de uppdrag som regeringen gett oss har vi ett viktigt ansvar att utreda möjliga lösningar för järnvägen framåt, säger Ulrika Geeraedts.