Logga in
Logga in

Stora förseningar efter omfattande tågstopp

Tågen stoppades av säkerhetsskäl i stora delar av landet på onsdagskvällen på grund av störningar i ett telekomsystem på Trafikverket. Trafiken kom igång klockan 20.05 med inställda tåg och stora förseningar som följd.

Förseningar kan fortfarande kvarstå under torsdagsmorgonen eftersom många tåg står på en annan plats än där de skulle ha befunnit sig enligt ordinarie tidtabell. Vi uppmanar resenärer att kontakta sitt järnvägsföretag för aktuell information.  

Om man inte kan kommunicera med tågen får de av säkerhetsskäl inte köra. Därav den stora påverkan under onsdagskvällen med störningar som påverkade stora delar av landet.

Ingen information finns just nu om vad som orsakat störningen. Det man vet är att det var telekommunikationen som felade. Utredning av orsaken pågår.

Detta har hänt: Stora delar av Sveriges tågtrafik stod stilla av säkerhetsskäl på grund av systemfel i telekommunikationen på onsdagen den 7 december, klockan 17.30-20.05. Störst var problemen i Stockholm och från Hallsberg samt de östra delarna av Sverige men det påverkade också många tåg i hela landet. I syd genomfördes evakuering av tunnlarna i Hallandsås och Citytunneln i Malmö eftersom man inte får bedriva trafik i tunnlar om inte nödkommunikationen fungerar.