Logga in
Logga in

Skyltfonden: stor säkerhet för små i ambulans

Pär Andersson från Ljungby har utvecklat ett säkrare sätt att transportera för tidigt födda barn i ambulans. I uppstarten medverkade Trafikverket med medel via Skyltfonden.

Två gånger om året ger Skyltfonden medel till projekt som kan bidra till ökad trafiksäkerhet på våra vägar. Projekten ska snabbt komma trafikanterna till nytta och tidsplanen bör därför inte överstiga två år. De senaste tio åren har Trafikverket delat ut cirka 90 miljoner kronor till olika projekt inom trafiksäkerhet via Skyltfonden. Pengar som kommer från de som köper en personlig registreringsskylt till sitt fordon och som därmed gör en insats för trafiksäkerheten. 

Ett projekt som tidigare har fått medel från Skyltfonden handlar om ökad trafiksäkerhet för små barn i ambulans.

Per Andersson, utvecklare av Embrace.

Hej Pär Andersson, vd för PA Consulting AB. Berätta lite om hur du fick idén.
 – Jag arbetade i många år inom ambulanssjukvården. En gång körde jag ett mycket litet barn, som var för tidigt fött, i ambulansen. När jag frågade sjukvårdarna om det fanns något specialsäkerhetsbälte, fick jag höra att den sortens utrustning saknades. Internationellt hade man gjort försök att utveckla en lösning, men ingen klarade de rigorösa krocktesterna. Jag tänkte mer och mer på det. Som förare har jag ansvar för alla barn upp till femton år i ambulansen. Tänk om det skulle hända dessa för tidigt födda barn något – en olycka, en kraftig sväng – då är det mitt ansvar.
Då får jag lösa det här, konstaterade jag. Det triggade mig särskilt att ingen klarat av det ännu. Så jag satte i gång ett utvecklingsarbete, tillsammans med många andra, exempelvis med en neonatalavdelning på ett sjukhus, det vill säga en avdelning med för tidigt födda barn. 

Lösningen är en formbar vacuum-madrass

– De för tidigt födda barnen är små, ofta under ett halvt kilo, förklarar Pär. 
Den barnkuvös de ska färdas med i ambulans eller flyg är för stor för dem. Ambulanspersonal försöker staga upp med kuddar och filtar. Risken är att de far runt handlöst om det blir ett kraftigt ryck i fordonet, på väg till sjukhuset. Det är särskilt känsligt för nacke och ryggslut. Ofta har de infektionsslangar också, med vätska eller läkemedel, och dessa slangar kan ryckas ut. De små barnen kan vara intuberade under ambulansfärden; det vill säga de andas genom en slang. Det är stor risk för skada, vilket skapar stress och oro för såväl ambulanspersonal som föräldrar.

Pärs lösning för neonatala barn under ambulansfärd kallas Embrace och är en formbar vacuum-madrass som stödjer barnen på alla sidor.

– Det har blivit många tackkramar på vägen, från både föräldrar och personal. Jag har till och med fått foton på barnen senare, säger Pär om sin innovation.

Vilken roll spelade Skyltfonden i det här?

– Skyltfonden var ganska avgörande. Dels förståelsen när jag beskrev projektet, det var en viktig faktor. Trafikverket lyssnade och visade intresse. Och trodde på mig och min idé. Jag hade fått medel en gång tidigare och avslutat med rapportering, så de märkte nog att jag gjorde mina leveranser som det var överenskommet. Att kunna finansiera krocktester var mycket dyrt och samtidigt avgörande för utvecklingen av mina kuvöser.

Det är många aspekter inom medicinteknik att ta hänsyn till: barnets sjukdomstillstånd ska vara överskådligt hela tiden. Det är allt från ergonomi till krockvåld.

Så fungerar Embrace

Längst tid tog det att utveckla och ta fram materialet, att göra folien. Materialet är en slags plastfolie. Man sätter ihop två sidor mot varandra, lägger granulat i ”som en saccosäck”. Vid så kallad vacuumering skapas en slags vagga för barnet att färdas säkrare i. Pär har utvecklat en speciell design för bebisar upp till 3,9 kilo. 
Det är en separat utrustning till transportkuvöser som köps av BB-avdelningar, som sen fördelar ut till ambulanserna vid transport.

Vad skiljer din lösning från andras försök att lösa problemet?

– Det handlar rätt och slätt om att andra inte har klarat av att möta de rigorösa kraven och krocktesterna. Inom medicinteknik finns det specifika riktlinjer att följa när det gäller tillverkning.

Det finns många krav som ska matchas: Läkemedelsverket, C-märkning, fri från toxiner. MDD (Medical Direction Device) som nu uppgraderats till MDR, Medical Direction Regulation. Pär beskriver MDR som ”en hundrasidig bibel med krav och anvisningar som man ska följa.”
 
Hur spridd är din uppfinning idag?

– Just nu pågår en stor upphandling för hela Sverige. Den är precis i hamn och där det är upphandlare som ställer krav på att mina ”vaggor” ska ingå. Om cirka 1,5 år kommer alla BB-avdelningar att ha dessa kuvöser.  Även Tyskland, Frankrike, Norge och Italien är intresserade. För Italien handlar det främst om att använda kuvöserna under flygtransporter.Samtidigt kommer ökade krav på skyddsutrustning internationellt och då ligger Pärs lösning bra till. 

Skyltfonden stöttar idéer för att göra det säkrare i trafiken

Anita Ramstedt på Trafikverket har arbetat med Skyltfonden i många år och beskriver den som ett drivhus för projekt inom trafiksäkerhet. 

− Vi vill att projekt som får medel från Skyltfonden ska hitta lösningar på förekommande problem i vägtrafiken, som kan komma många till del. Här var det istället en lösning på ett problem för den tveklöst svagaste länken i den kedja som beskriver den säkra resan. Något mer utsatt och försvarslöst är svårt att föreställa sig och det var ett enkelt beslut att bevilja medel för projektet. Särskilt glädjande är att det verkar kunna bli en global lösning. Vi önskar innovatören allt gott, avslutar Anita.

På bransch.trafikverket.se, webbsidan om Skyltfonden, kommer vi att berätta om fler exempel på projekt som fått medel från Skyltfonden. 

Exempel på projekt med bidrag av Skyltfonden

Under vintern 2021 och våren 2022 beviljades 25 projekt medel för 9 miljoner kronor. Här följer en beskrivning på fyra av dessa: 

Dynamisk broms på rullatorer 

Stiftelsen Chalmers industriteknik undersöker möjligheten att skapa en dynamisk broms för att underlätta äldre, sköra äldre och personer med funktionshinders förmåga att gå i nerförsbackar. Vi ser gärna att de också undersöker förutsättningarna för det motsatta – möjlighet med viss draghjälp uppför. 

Avsmalning av gator

När du kör i rätt hastighet på gatan, händer ingenting. Kör du för fort, fälls det ner en skylt som tar upp del av gaturummet och gör att du måste bromsa in och köra som i ett ”s”, en så kallad chikan. Det är en hastighetssänkande åtgärd som Sagaz AB utför och Norrköpings kommun deltar i. 

Kan äldre bilars säkerhetssystem sluta fungera?

 VTI ska utvärdera stödsystem i äldre bilar. Idag finns tekniska stödsystem i personbilar som effektivt bidrar till säkerheten i trafiken: bältespåminnare, antisladd, autobroms. När Trafikverket gör sina analyser och beräkningar kring trafiksäkerhet och hur många liv vi räddar med olika insatser, utgår vi ifrån att denna teknik finns i bilar och fungerar. Men detta kollas inte; exempelvis gör inte bilprovningen tester av systemen. Nu ska VTI undersöka de tekniska stödsystemens prestanda i äldre bilar.

Balansstöd för lastcyklar

En stor andel av alla cykelolyckor handlar om att man tappar balansen och åker omkull. Ichtech AB vill i detta projekt utveckla ett balansstödsystem vid låga farter för lastcyklar som ska hjälpa cyklisten att hålla balansen vid låga farter. Tekniken bör då kunna överföras även till vanliga elcyklar. Projektet har efter Skyltfondens önskemål sökt samarbete med cykelbranschen.