Logga in
Logga in

Femton städer förbättrar sin cykel- och kollektivtrafik

Nu beviljas nya stadsmiljöavtal med paketlösningar för cykel- och kollektivtrafikåtgärder. Det är en positiv utveckling för den här formen av medfinansiering och ökar möjligheterna att resa kollektivt och cykla i städer.

Trafikverket medfinansierar nu en av de största satsningarna hittills på ny kollektivtrafik. Det är Uppsala kommun med Region Uppsala som beviljas ett stadsmiljöavtal på över två miljarder kronor under perioden 2022-2029 för ny spårtrafik. Det är den hittills största paketsatsningen, och den bör ge god effekt i form av ökat resande med kollektivtrafik och även fler cykelresor. Motprestationer och effektbedömningar ingår i avtalet.

– Det är positivt att vi kan stötta en hållbar stadsutveckling genom stadsmiljöavtalen. Det är ett av våra bidrag för att öka överförflyttningen från fordonstrafik till kollektivtrafik och cykel i städer, säger Lennart Kalander, chef nationell planering, Trafikverket.

Ansökningarna om stadsmiljöavtal blir bättre för varje omgång, och andelen beviljade ansökningar ökar för varje år.

Paketlösningar i både stora och små kommuner

Några andra exempel är Söderhamn som nu tar ett större grepp för bättre cykel- och kollektivtrafik. Västerås kommer att genomföra ett paket av cykelåtgärder med en större utbyggnad av cykelvägnätet och viss kollektivtrafik. I Stockholm kommer ytorna för oskyddade trafikanter på Västerbron att breddas vilket berör 12 500 cyklister per dag. I Burlöv skapas bättre anslutningar mellan stationen och andra målpunkter med anledning av utbyggnad av järnvägen, fyrspåret Malmö- Lund.

Totalsumman för Trafikverkets medfinansiering via stadsmiljöavtal är i denna omgång 2,35 miljarder kronor och rör följande kommuner /regioner:

 • Alingsås
 • Burlöv
 • Eskilstuna
 • Gävle
 • Göteborg
 • Kalix med Region Norrbotten
 • Kalmar
 • Linköping
 • Stockholm
 • Söderhamn
 • Trollhättan
 • Tyresö med Region Stockholm
 • Uppsala med Region Uppsala
 • Västerås
 • Ängelholm

Kommuner och regioner finansierar själva minst halva investeringen och genomför också motprestationer, det är egna åtgärder som bidrar till ökad effekt av satsningen. Det kan vara Mobility Management-kampanjer, utformning av gator i staden anpassade för gående, cyklister och kollektivtrafik, eller hastighetsanpassningar. Att fler kan cykla och åka kollektivt till jobb och skola är positivt för både hälsa och minskad klimatpåverkan.