Logga in
Logga in

Fler får möjlighet att cykla och resa kollektivt i städer

Stadsmiljöavtal med paketlösningar för cykel- och kollektivtrafikåtgärder visar en positiv utveckling, fler söker och får sin ansökan beviljad. Både kommuner och regioner söker den här typen av medfinansiering.

Nu öppnar vi en ny ansökningsomgång.

– Det är positivt att vi kan stötta en hållbar stadsutveckling genom stadsmiljöavtalen. Det är ett av våra bidrag för att öka överförflyttningen från fordonstrafik till kollektivtrafik och cykel i städer, säger Elin Sandberg, Trafikverket.

En bra ansökan innehåller ett paket av åtgärder och motprestationer som tillsammans leder till kapacitetsstarka lösningar och ger synergieffekter. Det kan vara åtgärder för kollektivtrafik eller cykelvägar som kombineras med motprestationer i form av beteendepåverkande insatser, framtagande av trafikstrategi, sänkning av parkeringstal med mera.

Mer information för kommuner och regioner

Den 3 oktober öppnar en ny ansökningsomgång för stadsmiljöavtalen, den tionde i ordningen. Den stänger den 3 februari 2023. Vi erbjuder tre informationstillfällen riktade till kommuner och regioner under oktober och november. Anmälan är öppen.

Den 12 oktober hålls också den digitala resultatkonferensen för transportsektorns klimatmål, Grönt ljus 2030. En av sessionerna fokuserar på ”Stadsmiljöavtal som drivkraft för hållbara stadsmiljöer” där Trafikverket, Skellefteå kommun och Söderhamns kommun medverkar. Anmälan är öppen.

Resor och transporter är avgörande för att vi ska nå klimatmålen

Minskade utsläpp av växthusgaser är inget vi på Trafikverket styr över på egen hand. Vi behöver jobba tillsammans med andra, på många olika sätt. Och alla kommunernas insatser för hållbar stadsmiljö är en del i denna helhet. Samtidigt är cykel och gång positivt för den personliga hälsan. 

Mer information

Här hittar du ansökningshandlingar och anmälan till informationsmöten. Amnäl dig senast den 7 oktober till Grönt ljus 2030.