Logga in
Logga in

Rekord på spåren i september

Under september nådde 79 804 av 87 076 framförda persontåg sin slutstation i rätt tid vilket gav en punktlighet på 91,6 procent.

Totalt gjordes 934 529 stopp för på- och avstigning längs Trafikverkets järnvägsspår från Riksgränsen till Trelleborg.

Om det var en ”perfekt storm” som kännetecknade augusti så är det kanske lugnet efter stormen som bäst beskriver september – ett lugn som bidrog till att persontågens punktlighet tog ett skutt upp till 91,6 procent. Ur ett annat perspektiv var det dock mer intensivt då det i år sattes ett nytt rekord för antal framförda tåg under en septembermånad.

– Trots en fortsatt problematik med inställda avgångar och sena biljettsläpp avgick fler tåg denna september än någon septembermånad tidigare. Med drygt 87 000 persontåg slogs den tidigare toppnoteringen från 2021 med mer än 2 000 avgångar. Jämfört med hur det såg ut vid millennieskiftet handlar det om en trafikökning på cirka 60%. Det känns otroligt kul att vi nu är tillbaka till och förbi volymerna från rekordåret 2019, även om vi för punktligheten fortfarande har en bit kvar till tidigare toppnoteringar säger Ann-Sofi Granberg, tillförordnad chef för verksamhetsområde Trafik.

Allra bäst under september gick kortdistanstågen, som utgör mer än hälften av den totala trafikvolymen på spåren. Arlandaexpress hade till exempel en punktlighet på 98,6 procent, pendeltågstrafiken i Östergötland stannade på 96,9 och pendeltågen i Stockholm nådde 96,8 procents punktlighet.

– Det var mycket som rullade vår väg under årets första höstmånad. Vädermässigt har vi sluppit såväl åska som höststormar, samtidigt som de banarbeten som pågår så här i slutet av banarbetssäsongen inte inneburit så många hastighetsnedsättningar. Dessutom såg vi ett mycket efterlängtat trendbrott vad gäller störningar på grund av obehöriga i spår. För första gången sedan februari påverkade ”genarna” persontågens punktlighet med mindre än en procentenhet avslutar Ann-Sofi Granberg.

Interaktiv karta – punktlighet september

Sverigekartan visar punktligheten för samtliga framförda persontåg den senaste månaden. Inställda tåg visar antalet avgångar som ställts in samma dag eller dagen innan avgång. Välj i listan eller klicka i kartan om du vill se punktligheten för en viss ort.

Alla platser
Punktligheten visad som tabell
Månad
Antal tåg
Punktlighet
Inställda tåg

Historik för punktligheten

Persontågens punktlighet senaste 13 månaderna

Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg de senaste 13 månaderna. Antal framförda tåg har varierat från 75 722 (Juli 2022) till som mest 89 171 (Mars 2022). Preliminär siffra för september 2022 är 87 076 framförda persontåg.

Punktlighet för septembermånader 2013 –2022

Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg under september-månader sedan 2013. Antal framförda tåg har varierat från 71 771 (2013) till som mest 87 076 (2022). Preliminär siffra för 2022 är 87 076 framförda persontåg.

September i siffror – analys och jämförelse av dagar

Högst punktlighet för en enskild dag hade lördag 10 september då 2 100 av 2 190 framförda persontåg ankom slutstationen i rätt tid, vilket gav en punktlighet på 95,9 procent. Bästa vardag var fredagen 16 september då 2 894 av 3 091 tåg ankom slutstationen rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultat på 94,6 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade onsdag 21 september. Av 3 185 framförda persontåg ankom 2 746 sin slutstation i rätt tid. Orsaken till att punktlighetsresultatet stannade på 86,6 procent berodde på ett signalfel vid Olskroken och ett omfattande signalfel i Katrineholm vilket påverkade på västra och södra stambanorna.

Sett till enskilda dagar under september så var punktligheten över 95 procent 4 dagar, mellan 90 och 95 procent i 22 dagar och under 90 procent i 4 dagar.

Jämfört med augusti förbättrades punktlighetsresultatet för samtliga tre segment. Kortdistanstågen ökade med 2,4 procentenheter, medeldistanstågen med 1,2 och långdistanstågen med 5,1 procentenheter. I jämförelse med september 2021 förbättrades punktlighetsresultatet för kortdistanstågen med 0,6 procentenheter medan medeldistanstågen backade med 1,9 procentenheter och långdistanstågen försämrades med 5,1 procentenheter.

Utfall puntklighet

Kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 95,6 %

Antal framförda: 45 245 
Antal sent inställda*: 998

Medeldistanståg (regionaltåg): 89,1 %

Antal framförda: 34 739
Antal sent inställda*: 1 494

Långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 78,6%

Antal framförda: 7 092 
Antal sent inställda avgångar*: 87

*Avgångar inställda samma dag eller dagen innan avgång. Siffrorna är preliminära. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet. Statistik för det tredje kvartalet 2022 publiceras 26 oktober 2022.

Jämförelse mellan ankomst och tid i tidtabell

 • 67,3 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 0,3 procentenheter högre än sep 2021.
 • 83,4 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) – 0,6 procentenheter lägre än sep 2021.
 • 91,6 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 1,0 procentenheter lägre än sep 2021.
 • 95,7 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 0,5 procentenheter lägre än sep 2021.
 • 97,4 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 0,2 procentenheter lägre än sep 2021.

Den genomsnittliga förseningen för de försenade tågen var 6,4 minuter.

Enskilda händelser som påverkade punktligheten mest under september

 • 21–22 sep: Större elfel / kontaktledningsfel vid Olskroken invid Göteborgs Central.
 • 21–22 sep: Stopp i trafiken / omledningar förbi Katrineholm på grund av ett omfattande signalfel.
 • 6–7 sep: Kontaktledningsfel / brand nära spåren mellan Lerum och Partille på Västra stambanan.
 • 6 sep: Polis begärt stopp i trafiken Upplands Väsby – Rotebro, suicidal person i spårområdet.
 • 19–21 sep: Hastighetsnedsättning Vännäs – Umeå på grund av slipersbyten.
 • 8 sep: Begränsad framkomlighet i Uppsala, vägskyddsanläggning Vimpelgatan ur funktion.
 • 30 sep: Temporärt trafikstopp mellan Hässleholm – Mosselund på grund av ett spårfel.
 • 13 sep. Vägskyddsanordning mellan Ekeby och Säby söder om Uppsala ur funktion.
 • 6–8 sep: Signalanläggningsfel vid Älvsjö, söder om Stockholm C.
 • 19 sep: Spårledningsfel vid Kolmården på Nyköpingsbanan.
 • 23 sep: Elfel / signalfel i teknikbyggnader vid Lockarp.
 • 14 sep: Stopp genom Uppsala på polisens begäran.
 

Mer om punktlighet

Det som påverkar persontågens punktlighet kan relateras till tre huvudområden som var för sig står för ungefär en tredjedel av störningarna. Det handlar om:

 • Infrastruktur (skador på signal- och elanläggning, spår- och spårväxlar samt på trummor, tunnlar och broar. Även störningar orsakade av banarbeten ingår).
 • Järnvägsföretag (störningar orsakade av exempelvis lok- och maskinfel, terminal- och plattformshantering, fordons- eller personalbrist).
 • Yttre faktorer (störningar orsakade av exempelvis oväder, obehöriga i spår, olyckor, sabotage samt tåg som anländer sent till Sverige från andra länder).

Hur siffror redovisas

Från och med januari 2021 återgick Trafikverket till att redovisa persontågens punktlighet enligt måttet Rätt tid +5 min, (RT+5). Siffrorna i diagrammen är preliminära. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet. Statistik för det tredje kvartalet 2022 publiceras 26 oktober 2022.