Logga in
Logga in

Tågplanen för nästa år lämnades över till järnvägsföretagen

Trafikverket presenterade i tisdags tågplanen för 2023 med tidtabeller som ska användas från den 11 december och under nästa år. Det gör att järnvägsföretagen kan fortsätta med planeringen av sin trafik inför vintern.

I år har arbetet med tågplanen skett parallellt med att Trafikverket inför ett nytt planeringssystem. Det är ett resurskrävande byte med mycket komplex teknik, vilket bidragit till att överlämningen av tågplanen senarelades från slutet av september till 18 oktober.

Det nya planeringssystemet behövs för att åstadkomma en effektivare användning av järnvägens kapacitet – fler tåg och fler underhålls- och investeringsåtgärder behöver få plats i spåren. Det är en mycket stor förändring och utvecklingen görs tillsammans med branschen.   

– Allt fler vill åka tåg och det är trångt på spåren, så förändringen är helt nödvändig för att vi ska kunna nyttja järnvägen bättre, säger Roberto Maiorana, generaldirektör, Trafikverket.

Roberto Maiorana, generaldirektör, Trafikverket. Foto: Hans Ekestang.

Bakgrund

Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik på järnvägsspåren, den så kallade tågplanen. Tågplanen innehåller såväl tidtabell för persontåg och godståg som tidplan för banarbeten. En genomsnittlig vardag avgår ca 3 100 persontåg och 530 godståg i Sverige (siffror från 2021).