Logga in
Logga in

Trafikverket redogör för hur strategiska insatsvaror säkerställs

En föränderlig omvärld och det säkerhetspolitiska läget gör att strategiska insatsvaror som är unika för Trafikverkets produktion och underhåll blir allt viktigare.

På vägsidan handlar det om varor som inte kan ersättas genom substitut, till exempel bitumen, som är ett bindemedel i asfalt, och cement. På järnvägssidan är det tekniska komponenter som tex delar till växlar och kontaktledningar. Regeringen har givit Trafikverket i uppdrag att redogöra för hur vi säkerställer tillgången på att strategiska insatsvaror.  Nu har vi lämnat över uppdraget till regeringen.

Lager i egen regi på sikt

– På sikt kan Trafikverket ha lager i egen regi för strategiska insatsvaror inom vägområdet. I redovisningen föreslår vi att vi ska få befogenheter att upphandla och tillhandahålla material för vägområdet genom ett så kallat bemyndigande. Syftet är att vi ska kunna ha insatsvaror i lager i egen regi vid kriser, höjd beredskap och krig, säger Nils Enberg utredningsledare och beredskapssamordnare på Inköp och logistik.
  
En omvärld som förändras i allt snabbare takt och det säkerhetspolitiska läget motiverar till lager i egen regi som komplement företagsplanläggningen, det civila försvaret och marknadens materielleveranser till Trafikverket. Trafikverket ska också teckna avtal med entreprenörerna som säkerställer tillgång till maskiner, personal och material.

–Transportsystemet blir mindre sårbart och vår förmåga att undvika situationer där det blir brist på viktiga varor blir bättre om vi ser till att de alltid finns på lager. Det bidrar också till att vår handlingsfrihet och omställningsförmåga vid kriser, höjd beredskap och krig blir större, säger Nils Enberg.

Strategiska insatsvaror har varit en utmaning

Under pandemiåren och Ukrainakriget har Trafikverket haft utmaningar med tillgången på insatsvaror både inom väg- och järnvägsområdet. De största utmaningarna har rört bitumen och cement. Nils Enberg berättar att järnvägsområdet är mer komplext eftersom det är beroende av tusentals unika komponenter och de flesta av dem kan definieras som strategiska insatsvaror.

– Trafikverket har ett bemyndigande som ger oss mandat att upphandla och tillhandahålla materiel för järnvägen. Vi har också ett eget lager för järnvägskomponenter samt egen produktion av långräl. Trots detta har allt  längre leveranstider för vissa komponenter inom tekniskt godkänt materiel varit en utmaning, avslutar Nils Enberg.

Nils Enberg utredningsledare och beredskapssamordnare på Inköp och logistik.