Logga in
Logga in

Över 2 800 kommuner från 47 länder i EU-initiativ för hållbara resor och transporter

Nya cykelvägar, en bilfri dag och avstängning av huvudgatan för ett tillfälligt gaturum för restauranger och affärer. Det är några insatser som svenska kommuner gör under Europeiska mobilitetsveckan den 16–22 september.

Europeiska mobilitetsveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Mobilitetsveckan äger rum den 16–22 september varje år.
Trafikverket ansvarar för att samordna information och kampanjmaterial för Europeiska mobilitetsveckan. Varje kommun utformar sina egna aktiviteter.

Linda Göransson, enhetschef nationell samhällsplanering, vad är hållbar mobilitet? 
− Jag vill börja med att säga att den bästa tillgängligheten är när du inte behöver resa alls till det du behöver eller vill göra. Och när du behöver resa någonstans, ska du kunna göra det hållbart – genom att gå, cykla eller åka kollektivt. 

Varför spelar det roll? 
− Det finns många nyttor. När vi skapar förutsättningar för hållbar mobilitet, bidrar vi till en bättre stadsutveckling och till klimatet och till miljön. Dessutom bidrar det också till ökad jämställdhet och bättre hälsa.

Utrustning för säkrare cykling, mobilitetssatsningar och bilfri gata

Över 60 svenska kommuner anmält sig och kommer att skapa egna aktiviteter under veckan. Enköpings kommun delar ut cykellysen, sadelskydd, reflexer och cykelkartor i centrum och vid stationen och berättar om kommande projekt inom trafikområdet och bjuder på kaffe. Tidig morgon under fyra dagar kommer Kalmar kommun att dela ut frukostpåsar vid olika cykelvägar. Påsarna innehåller förutom något ätbart och en present även information om vad kommunen gör för mobilitetssatsningar. Åstorps kommun stänger av sin centrala gata under en dag. På så sätt skapar de ett gaturum som restauranger och affärer kan använda tillfälligt nyttja.

Så här jobbar Trafikverket 

Vi rustar, bygger ut och moderniserar järnvägen. Vi arbetar för elektrifiering av våra vägar. Trafikverket erbjuder investeringsstöd för utbyggnad av publika snabbladdstationer för laddfordon. Vi arbetar tillsammans med kommunerna för att förbättra miljöerna i våra tätorter/städer. Vi främjar ökad och säker cykling. Att lasta om gods från lastbil till tåg eller fartyg, och att enkelt byta mellan cykel, buss och tåg är också steg i rätt riktning. 

Hållbar mobilitet behöver vi skapa tillsammans

Resor och transporter är avgörande för vi ska nå våra klimatmål i Sverige. Minskade utsläpp av växthusgaser är inget vi styr över på egen hand. Vi behöver jobba tillsammans med andra, på många olika sätt. Och alla kommunernas insatser under Mobilitetsveckan är en del i denna helhet.