Logga in
Logga in

Stormar och spårspring avslutade sommaren

Under augusti nådde 73 570 av 82 233 persontåg slutstation i rätt tid vilket gav en punktlighet på 89,5 procent. Totalt gjordes 925 167 stopp för på- och avstigning längs Trafikverkets järnvägsspår.

Punktlighetskurvan för augusti ser i backspegeln lite ut som en berg- och dalbana. Även om de verkliga topparna saknas var dalarna desto djupare. Bland annat skadade ett oväder både spår och ledningar i västra Sverige i början av månaden vilket påverkade trafiken kraftigt under fyra dagar. Den verkligt djupa svackan inföll dock i mitten av månaden då punktligheten höll sig under 80 procent under två svarta dagar. Anledningen var ”en perfekt storm”, det vill säga en kombination av många olika små och stora störningar runt storstadsområdena och på stambanorna –delar av järnvägssystemet där trafiken är som mest intensiv.

– Att två dagar kan dra ner utfallet för en hel månad säger något om utmaningen i att hålla en hög punktlighet över tid. När det på grund av dessa störningar dessutom med kort framförhållning behövde ställas in många avgångar får så klart förtroendet för järnvägen sig en rejäl törn säger Ann-Sofi Granberg, tillförordnad chef för verksamhetsområde Trafik

Under hösten fortsätter arbetet med att rusta upp, bygga ut och modernisera järnvägen. Fler tåg ska få plats på spåren, och fler ska komma fram tid i tid allt eftersom jobben går i mål. Positivt är också att det går allt fler tåg, och att allt fler resenärer hittat tillbaka till järnvägen. Dessvärre fortsätter utvecklingen för obehöriga i spår (obis) gå åt fel håll. Under augusti var obis orsaken bakom vart sjunde försenat tåg. Utslaget per dag handlar det om i genomsnitt 40 persontåg per dag, där ”genare” gör resenärer försenade.

– Det många kanske inte förstår är att det räcker med att en människa vistas i spårområdet för att vi av säkerhetsskäl behöver stoppa trafiken alternativt köra i siktfart. Förarna har ingen möjlighet att väja, och bromssträckan för ett framrusande tåg är lång. Så även om hög punktlighet är viktigt kommer säkerheten alltid först avslutar Ann-Sofi Granberg.

* En perfekt storm är ett uttryck som beskriver hur ett antal väderfenomen som var för sig inte är så dramatiska råkar förstärka varandra till ett katastrofalt oväder. Vi lånade det för att beskriva två dagar när många olika händelser bidrog till stora störningar.

Punktlighet för framförda tåg

Alla platser
Punktligheten visad som tabell
Månad
Antal tåg
Punktlighet
Inställda tåg
Sverigekarta som visar punktligheten för samtliga framförda persontåg den senaste månaden. Inställda tåg visar antalet avgångar som ställts in samma dag eller dagen innan avgång. Välj i listan eller klicka i kartan om du vill se punktligheten för en viss ort.

Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg de senaste 13 månaderna. Antal framförda tåg har varierat från 75 722 (juli 2022) till som mest 89 171 (mars 2022). Preliminär siffra för augusti 2022 är 82 233 framförda persontåg.

Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg under augustimånader sedan 2013. Antal framförda tåg har varierat från 72 044 (2013) till som mest 83 018 (2018). Preliminär siffra för 2022 är 82 233 framförda persontåg.

Augusti i siffror

 • Högst punktlighet för en enskild dag hade lördag 27 augusti då 2 089 av 2 223 framförda persontåg ankom slutstationen i rätt tid, vilket gav en punktlighet på 94,0 procent. Bästa vardag var tisdagen 30 augusti då 2 899 av 3 092 tåg ankom slutstationen rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultat på 93,8 procent.
 • Lägst punktlighet för en enskild dag hade tisdag 16 augusti. Av 2 780 framförda persontåg ankom 2 185 sin slutstation i rätt tid. Orsaken till att punktlighetsresultatet inte blev bättre än 78,6 procent berodde på ett signalfel och en nedriven kontaktledning söder om Stockholm, samt ett elfel på Västra stambanan. Sett till enskilda dagar under augusti så var punktligheten mellan 90 och 95 procent i 17 dagar och under 90 procent i 14 dagar.
 • Jämfört med juli försämrades punktlighetsresultatet för samtliga tre segment. Kortdistanstågen backade med 1,8 procentenheter, medeldistanstågen med 1,1 och långdistanstågen med 1,9 procentenheter. I jämförelse med augusti 2021 försämrades punktlighetsresultatet för kortdistanstågen med 2,8 procentenheter, medeldistanstågen med 4,3 procentenheter medan punktlighetsresultatet för långdistanstågen försämrades med 12,2 procentenheter.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 93,2%

Antal framförda: 42 762 Antal sent inställda*: 1100

Utfall medeldistanståg (regionaltåg): 87,9%

Antal framförda: 32 754 Antal sent inställda*: 1 760

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 73,5%

Antal framförda: 6 717 Antal sent inställda avgångar*: 22

* Avgångar inställda samma dag eller dagen innan avgång

 • 62,9 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 4,1 procentenheter lägre än aug 2021.
 • 80,5 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) – 3,1 procentenheter lägre än aug 2021.
 • 89,5 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 2,2 procentenheter lägre än aug 2021.
 • 94,0 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 1,7 procentenheter lägre än aug 2021.
 • 96,1 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 1,2 procentenheter lägre än aug 2021.
 • Den genomsnittliga förseningen för alla tåg var 2,8 minuter och för försenade tåg 7,6 minuter.

 

Enskilda händelser som påverkade punktligheten mest under augusti

Datum  Händelse
4 - 8 augusti            Storm resulterade i nedblåsta plåttak,elfel, knäckta kontaktledningsstolpar, rivna kontaktledningar.
15 - 16 augusti    Nedriven kontaktledning mellan Mölnbo och Gnesta söder om Stockholm C.
29 -30 augusti       Signalanläggningsfel vid Triangeln strax söder om Malmö C.
8 - 18 augusti         Banarbete / enkelspårsdrifter söder om Göteborg, Gubbero-Almedal-Mölndals nedre.
19 augusti            Trafikstopp vid Hyllie söder om Malmö C på polisens begäran på grund av obehöriga i spårområdet.
15 augusti         Trafikstopp på sträckan Malmö-Lund på grund av olycka.
19 augusti            Stillastående godståg med hjulskada, enkelspårsdrift Åkarp-Tornhill norr om Malmö C.
1 - 31 augusti    Spårväxelfel vid Blackvreten på Arlandabanan.
9 augusti           Elfel/nedriven kontaktledning vid Upplands Väsby norr om Stockholm C.
2 - 18 augusti      Begränsad framkomlighet / enkelspårsdrift vid Upplands Väsby på grund av växelfel.
1 - 11 augusti    Banarbete / begränsad framkomlighet vid Göteborg Kville.
1 - 4 augusti Signalanläggningsfel på sträckan Fagersta C – Ängelsberg.
15 - 16 augusti        Elanläggningsfel samt signalfel på sträckan Floda – Norsesund på Västra stambanan.
11 augusti         Obehöriga i spårområdet vid Lund / påkörd person.

Om punktlighet

Det som påverkar persontågens punktlighet kan relateras till tre huvudområden som var för sig står för ungefär en tredjedel av störningarna. Det handlar om; 

 • ”Infrastruktur” , skador på signal- och elanläggning, spår- och spårväxlar samt på trummor, tunnlar och broar. Även störningar orsakade av banarbeten ingår.
 • ”Järnvägsföretag”,  störningar orsakade av exempelvis lok- och maskinfel, terminal- och plattformshantering, fordons- eller personalbrist 
 • ”Yttre faktorer”, störningar orsakade av exempelvis oväder, obehöriga i spår, olyckor, sabotage samt tåg som anländer sent till Sverige från andra länder.

Från och med januari 2021 återgick Trafikverket till att redovisa persontågens punktlighet enligt måttet Rätt tid +5 min, (RT+5). Siffrorna i diagrammen är preliminära. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet. Statistik för det andra kvartalet 2022 publicerades 15 juli 2022.