Logga in
Logga in

Trafikverkets nya omvärldsanalys publicerad

Vart fjärde år gör Trafikverket en större omvärldsanalys, nu är den här. Transportplaneringen påverkas av allt mer påtagliga klimatförändringar, spänt säkerhetsläge och ökande kostnader för infrastruktur.

Omvärldsanalysen som görs var fjärde år fokuserar på långsiktiga trender i samhället, transportsystemet, och i den offentliga förvaltningen. I ett avslutande kapitel redovisas slutsatser och reflektioner. Rapporten är tänkt att stimulera till dialog om omvärlds- och framtidsfrågor, både inom och utanför Trafikverket.

Har du några exempel på vad som är nytt och som påverkar transportplaneringen?
– Klimatfrågan blir allt skarpare när klimatförändringarna blir mer påtagliga. Samtidigt ökar hoten mot den biologiska mångfalden. Förändringar i EU:s klimatpolitik kommer att påverka förutsättningarna i den svenska klimatpolitiken. Det finns planer på ett system med utsläppsrätter för transportsektorn inom EU, säger Christer Hårrskog, strateg på Trafikverket, som har lett arbetet med omvärldsanalysen.

Det geopolitiska läget i Europa har försämrats i flera år och eskalerade när Ryssland invaderade Ukraina.

– Transportsystemet behöver bli ännu bättre rustat för att klara höga belastningar som orsakas av oväntade händelser, till exempel höga vattenflöden eller cyberangrepp, säger Christer Hårrskog.

Befolkningsutvecklingen och urbaniseringen fortsätter att driva på efterfrågan på personresor. Däremot ökar inte godstransporterna i samma utsträckning, trots att befolkningen och ekonomin vuxit.

– Vi ser också att kostnaderna för att bygga och underhålla infrastruktur ökar och att det geopolitiska läget förstärker den utvecklingen. Det behöver beaktas i den långsiktiga planeringen av transportsystemet, säger Christer Hårrskog.

Tillgänglighetsdirektör kommenterar analysen

Om omvärldsanalysen

Omvärldsanalysen har tagits fram med stöd av expertis i alla delar av Trafikverket, samt den externa konsulten Futurewise AB, som har bidragit till avsnittet om megatrender som förändrar samhället. Rapporten innehåller inte konkreta förslag och rekommendationer utan är tänkt att stimulera till dialog om omvärlds- och framtidsfrågor, både inom och utanför Trafikverket.