Logga in
Logga in

Det är alltid som mörkast innan ljuset återvänder

Preliminära siffror för mars 2023 visar att 79 097 av 89 436 framförda persontåg nådde sin slutstation i rätt tid vilket gav en punktlighet på 88,4 procent.

Mars blev en tuff, för att inte säga mörk, månad på flera sätt för persontågstrafiken. Störningar runt storstäderna drog ner punktlighetssiffrorna för samtliga segment, och dessutom drabbades resenärerna av ovanligt många sent inställda avgångar. Men det fanns åtminstone en ljuspunkt då antalet incidenter på grund av obehöriga i spår minskade.

– Så här i slutet av vintern har järnvägen haft en tuff period. Bland annat kom kraftiga snöoväder i Mälardals- och Stockholmsområdet i både inledningen och slutet av månaden att orsaka stora bekymmer för trafiken berättar Anna Ericsson, chef för verksamhetsområde Trafik.

Men det var inte bara vädret som kom att ställa till det under månaden. Tre växelfel, två utanför Stockholm och ett i Göteborg, gjorde att knappt 400 tåg blev sena under en enda dag. Ytterligare en faktor som påverkat negativt är den förarbrist som råder, att det helt enkelt inte gått för vissa järnvägsföretag att bemanna alla avgångar.

– Under mars har framförallt pendeltågstrafiken i Stockholm haft stora utmaningar. En normal månad har dessa tåg som fyller en otroligt viktigt funktion i många människors vardagspussel en punktlighet mellan 93 och 95 procent. Men i mars var tillförlitligheten långt under det normala, då det utöver en låg punktlighet dessutom ställdes in många avgångar. Vi blickar nu mot våren, ljuset och värmen – och en ny intensiv banarbetssäsong där vi fortsätter rusta upp och modernisera järnvägen så att den klarar både en ökande trafikmängd och ett oförutsägbart och nyckfullt väder avslutar Anna Ericsson.

Grafbilder – persontågens punktlighet

Marsmånader senaste elva åren, 2013–2023 (RT+5)

Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg under marsmånader sedan 2013. Antalet framförda persontåg har sedan 2013 ökat från 71 840 till 89 436.

Punktligheten de senaste 13 månaderna

Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg de senaste 13 månaderna.

Mars i siffror

Högst punktlighet för en enskild dag hade söndag 5 mars då 2 034 av 2 131 framförda persontåg ankom slutstationen i rätt tid, vilket gav en punktlighet på 95,4 procent. Bästa vardag var måndagen den 20 mars då 2 823 av 3 088 persontåg ankom slutstationen rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultat på 91,4 procent.

Lägst punktlighet hade torsdagen den 9 mars. Av 2 845 framförda persontåg ankom 2 203 sin slutstation i rätt tid. Orsaken till att punktlighetsresultatet stannade på 77,4 procent var ett snöoväder i Målarsdals- och Stockholmsområdet som gjorde att många växlar fröst fast innan de hann snöröjas.

Utfall punktlighet

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 91,7%
Antal framförda: 46 260 Antal sent inställda*: 1971

Utfall medeldistanståg (regionaltåg): 88,1%
Antal framförda: 35 342 Antal sent inställda*: 1152

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 71,3%
An
tal framförda: 7 834  Antal sent inställda avgångar*: 184

* Avgångar inställda samma dag eller dagen innan avgång. Siffrorna är preliminära. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet. Statistik för det första kvartalet 2023 publiceras i april. I den statistiken räknas de sent inställda avgångarna som försenade.

Jämförelse med förra årets punktlighet i mars

 • 59,4 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 3,8 procentenheter lägre än mars 2022.
 • 78,1 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) - är 0,2 procentenheter högre än mars 2022
 • 88,4 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 0,5 procentenheter högre än mars 2022.
 • 93,8 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 1,1 procentenheter högre än mars 2022.
 • 96,0 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 0,7 procentenheter högre än mars 2022.

Genomsnittlig försening mars 2023

Den genomsnittliga förseningen för alla tåg var 2,8 minuter och för försenade tåg 7,0 minuter.

Enskilda händelser som påverkade punktligheten mest

Nedan listas de enskilda händelser som påverkat punktligheten mest under mars.

 • 7-8 mars: Snöoväder inom Stockholms och Norrköpings driftledningsområden.
 • 27 mars: Begränsad framkomlighet norr om Stockholm C på grund av  en spricka i en spårväxel.
 • 1-31 mars: Banarbeten / hastighetsnedsättningar vid Björnlunda på Västra stambanan.
 • 3-27 mars: Banarbeten / hastighetsnedsättningar vid Mjölby på Södra stambanan.
 • 18 mars: Stopp i tågtrafiken i delar av östra Sverige under två timmar på grund av teleanläggningstekniska problem. 
 • 14 mars: Spårväxelfel / hastighetsnedsättning norr om Stockholm C.
 • 24 mars: Signalfel / stoppkörningar vid Ledsgård på Västkustbanan.
 • 27 mars: Spårväxelfel / begränsad framkomlighet vid Sundbyberg på Mälarbanan.
 • 2 mars: Obehöriga i spårområdet vid Stockholm Södra.
 • 29 mars: Elfel / befarad nedriven kontaktledning vid Malmö C.
 • 20 mars: Obehöriga i spårområdet vid Rosersberg norr om Stockholm C.
 • 26 mars: Ställverksfel / signalfel söder om Stockholm C.
 • 13 mars: Begränsad framkomlighet vid Stolpstugan på Västra stambanan.
 • 9 mars: Snö/is-hinder vid Åkarp på Södra stambanan.
 • 26 mars: Signalfel mellan Flemingsberg och Södertälje.
 • 9 mars: Växelfel på Arlandabanan.